Baggrund handler om, hvor du primært er vokset op. Ikke nødvendigvis, hvor du er født, men i hvilke omgivelser, du har tilbragt det meste af dit hidtidige liv.

Barndom

Afspejler hvor du har tilbragt størstedelen af dit liv fra din fødsel, og indtil du bliver 10.

Modersmål: Du mestrer et modersmål svarende til din hjemegn.

Træk: Du vælger mellem Læse/skrive og Årvågenhed.

Færdigheder: Du har 16 XP, og skal bruge mellem 1 og 9 XP på følgende færdigheder: Atletik, Charmere, Folkeviden, Jagt, Områdekendskab (hjemegn), Overlevelse, Ridning, Slagsmål, Snige/Gemme, Sprog (udover modersmål), Svømme, Undvige

Eksempler

Dværg fra De Blå Bjerge. Modersmål (Dværgmål), Absorbere. Færdigheder: Førstehjælp, Handel, Håndværk, Mekanik, Områdekendskab, Overlevelse, Slagsmål, Snige/Gemme, Sprog (Orlusk eller Astron), Undvige

Bondeknøs fra Calantara. Modersmål (Oeridisk), Læse/Skrive. Færdigheder: Atletik +1, Dyretække +1, Fingerfærdighed +1, Folkeviden +2, Førstehjælp +1, Jagt +1, Lokalviden +2, Overlevelse +1, Ridning +1, Slagsmål +1, Snige/Gemme +1, Sprog (Astron) +1, Svømme +1, Undvige +1

Gadetøs fra Pern. Modersmål (Orlusk), Årvågenhed. Færdigheder: Atletik +2, Bedrag +1, Fingerfærdighed +3, Folkeviden +1, Lokalviden +1, Slagsmål +1, Snige/Gemme +3, Spejde +1, Undvige +3

Jægersøn fra Hjortedalene. Modersmål (Astron). Årvågenhed. Færdigheder: Atletik +1, Dyretække +1, Folkeviden +1, Førstehjælp +1, Jagt +2, Lokalviden +1, Overlevelse +2, Slagsmål +2, Snige/Gemme +2, Spejde +1, Svømme +1, Undvige +1

Riddersøn fra Højriget. Modersmål (Oeridisk), Læse/Skrive. Færdigheder: Atletik +1, Etikette +1, Folkeviden +2, Jagt +1, Lokalviden +1, Overlevelse +1, Ridning +3, Slagsmål +3, Sprog (Astron) +1, Svømme +1, Undvige +1

Uddannelse

I alderen mellem 10 og 18 får du den oplæring, der definerer dig.
Generelle evner: Atletik, Bedrag, Diplomati, Dyretække, Etikette, Fingerfærdighed, Folkeviden, Førstehjælp, Handel, Hasardspil, Håndværk, Jagt, Koncentration, Mekanik, Lokalviden, Optræden, Overlevelse, Profession, Ridning, Skak, Slagsmål, Snige/Gemme, Sprog, True, Undvige
Akademiske evner: Artes liberales, Medicin, Religion, Retslære, Sprog (døde)
Magiske evner: Code of Hermes, Dominion Lore, Faerie Lore, Infernal Lore, Magic Lore, Magic Lore, Parma Magica, Penetration
Overnaturlige evner: Animal Ken, Dowsing, Enchanting Music, Enctrancement, Magic Sensitivity, Premonitions, Second Sight, Sense Holiness & Unholiness, Second Sight, Shapeshifter, Wilderness Sense
Våbenevner: Bueskydning, Kastevåben, Rustning, Simple våben, Skjold, Store våben

Jæger
Generelle evner: Atletik +1, Dyretække +1, Folkeviden +1, Førstehjælp +1, Jagt +3, Lokalviden +1, Overlevelse +3, Slagsmål +2, Snige/Gemme +3, True +1, Undvige +2
Våbenevner: Bueskydning +3, Rustning +1, Simple våben +2

Lejesoldat
Generelle evner: Atletik +1, Dyretække +1, Folkeviden +1, Førstehjælp +1, Hasardspil +1, Overlevelse +1, Ridning +1, Slagsmål +3, -true +1, Undvige +1
Våbenevner: Bueskydning +1, Kastevåben +1, Rustning +2, Simple våben +3, Skjold +3

Ridder (24)
Generelle evner: Diplomati +2, Etikette +2, Lokalkviden +2, Optræden +1, Ridning +3, Skak +1, Slagsmål +2, Sprog +1
Våbenevner: Rustning +3, Simple Våben +3, Skjold +3, Store Våben +1

Skjald
Overnaturlig evne: Skjaldekraft
Generelle evner: Atletik +1, Bedrag +2, Diplomati +1, Etikette +1, Fingerfærdighed +1, Folkeviden +3, Hasardspil +1, Koncentration +1, Lokalviden +3, Optræden +3, Ridning +1, Slagsmål +1, Snige/Gemme +1, Sprog x2, Undvige +1
Våbenevner: Simple våben +1

Tyv
Generelle evner: Atletik +2, Bedrag +2, Fingerfærdighed +3, Folkeviden +1, Førstehjælp +1, Handel +1, Hasardspil +1, Mekanik +1, Lokalviden +2, Slagsmål +2, Snige/Gemme +3, Undvige +3
Våbenevner: Simple våben +2

Du har levet din barndom i en by eller købstad, som barn af en håndværker, en købmand, en kroejer eller noget helt fjerde.

   Evner: Læse og skrive. du taler dit modersmål (OPF +2) samt et andet handelssprog i området (OPF).
   Færdigheder: Du har +2 til to sociale færdigheder, du mestrer 1 relevant profession (fx købmand), du har Lokalkendskab til givne by og nærområdet. Dertil mester du enten hasardspil, madlavning eller skak.
Kampfærdigheder: Ingen

Gaden/Landevejen

Du er vokset op i en storby, på landevejene eller et andet sted, hvor mennesker mødes. Det er ikke nødvendigvis en fattig baggrund, men du er vant til at kæmpe for det daglige brød enten ved styrke, charme eller snilde. Du kan eksempelvis være barn af en lejesoldat, komme fra en omrejsende gøglertrup eller være en forældreløs, som må kæmpe sig gennem livet.

   Evner: Du er Årvågen. Bemærk, at du ikke kan læse og skrive, men du mestrer tre sprog (OPF+1, OPF, OPF-1).
   Færdigheder: Du kan i alt fordele +5 følgende – Akrobatik, Fingerfærdighed, Indføling, en social færdighed, Profession: Optræde, Ridning, Snige, Spionage, Viden: Lokalkendskab. Dertil mestrer du enten forklædning eller hasardspil.
Kampfærdigheder: Du er trænet i Våbenløs kamp og kniv.
Ethos: Overlevelse, Ære (Tyv)

Landsby

Du er vokset op i en helt almindelig landsby, som de fleste mennesker i Faerûn. Du er måske barn af bønder, en smed eller landsbyens kloge kone.

   Evner: Vælg mellem Læse & Skrive og Naturlig Rustning. Du mestrer dit modersmål (OPF+1).
Færdigheder: Fordel +4 mellem færdigheder, hvoraf én skal være en relevant Profession. Dertil mestrer du enten dans, hasardspil, madlavning eller skak.
Kampfærdigheder: Du er trænet i Våbenløs kamp, Spyd, Kølle, Slynge eller Bueskydning.

Lærd miljø

Du er vokset op i et lærd miljø, såsom et kloster, et tempel eller hos en troldmand. Derfor har du indsigt i megen viden, men til gengæld ved du ikke meget om livet uden for de beskyttende mure.

   Evner: Læse & Skrive. Du mestrer dit modersmål (OPF+2), samt et andet sprog, som godt kan være et dødt sprog (OPF).
   Færdigheder: +2 til tre færdigheder blandt – Lægekunst, Professioner, Urtelære og Viden. Dertil mestrer du skak, vinkundskab eller et ekstra sprog (gerne et dødt sprog).
Kampfærdigheder: Du er ikke trænet i kamp.

Riddermiljø

Du er vokset op på en borg, fæstning eller et slot. Måske var din far, den ridder der regerede borgen, måske var han bare kammertjener eller staldkarl på borgen. Under alle omstændigheder, er du vant til at omgås heste og kender til høviske skikke.

   Evner: Læse & Skrive. Du mestrer dit modersmål (OPF+2), samt et handelssprog (OPF).
   Færdigheder: +2 til Ridning og Viden (Historie eller Religion). Dertil mestrer du etikette og enten dans eller skak.
Kampfærdigheder: Du er trænet i kortsværd og langsværd, samt brug af skjold.

Vildmarken

Du er vokset op hinsides civilisationen, hvor trusler fra fjender, et barsk vejrlig og vilde dyr er en del af hverdagen. Du er vant til knubs og skrammer og naturens luner.

   Evner: Naturlig rustning. Bemærk, at du ikke kan læse og skrive. Du mester kun dit modersmål (OPF).
   Færdigheder: Fordel +6 mellem Atletik, Lægekunst, Naturen, Opdage, Overlevelse, Ridning, Snige og Urtelære.
Kampfærdigheder: Du er trænet i Våbenløs kamp, samt spyd og bue.
Bonus: +2 til Unarmed Combat, Athletics og Animal Handling. AVS/STR og UDH.
   Ubonus: –2 på Frygt fra udøde eller magi
Ethos: Overlevelse, Ære (Kriger)