Adjektivets form i hankøn i ental er den, der står i ordbasen. I flertal tilføjes -or.

I hunkøn tilføjes et -a i ental, og -ar i flertal.
I intetkøn tilføjes et -in eller -en i ental, og -er i flertal.

Eksempel: ald, gammel.

ald (gammel mand), aldor (gamle mænd)
alda (gammel kvinde), aldar (gamle kvinder)
alden (noget gammelt), alder (gamle gamle ting)


hankønhunkønintetkøn
hvidalb/alboralba/albaralbin/alber
gammelald/aldoralda/aldaralden/alder