Rel Astras politiske liv

Rådet styrer Rel Astra. Det består af 16 rådsherrer, samt et forbundsmedlem fra Ordulin, som ikke deltager i beslutninger vedrørende Rel Astras indre forhold. Der er mange fraktioner og stridende interesser, men det er næsten alle dygtige og erfarne folk som sidder her. Det ledes af en Storrådsherre, som vælges af Rådet. Næstformanden er Censoren, som er ansvarlig for domstolene.

 Reglerne for adgang til Rådet er komplicerede.  

 • Fire af medlemmerne skal komme fra de patricierslægter, der er optegnet i Den Gyldne Bog, samt personligt have værdier i byen til en værdi af mindst 20.000 gp. 
 • Tre af medlemmerne er folketribuner, der vælges af Rel Astras folkeforsamlinger.  
 • Syv medlemmer er formænd for de mægtigste af byens lav og gilder. 
 • To medlemmer er ”fødte” medlemmer i kraft af deres embede. De tjener primært Rådet som eksperter. Det gælder admiralen og kansleren for de lærde skoler. Dertil har forbundsfællen Ordulin en repræsentant i Rådet.

De seneste rådsmestre:

Dostir Maldring (DR1355-)
Zirkus Karnoolck (DR1353-1355)
Gaius Merlon (DR13344-1353). Myrdet af Karnoolck.
Aldon Dornor (DR1338-1344)
Argus Bel Agram (DR1328-1338)
Presper Olfarn (-DR1328).


Patriciere

Dostir Maldring

Rådsmester. Stammer fra stort lokalt hus i Ahlissa. Dostirs far og bror blev myrdet af Karnoolck, mens Dorstir blev en af lederne i den konspiration, der drev tyrannen på flugt. Derfor er mange i byen stadig taknemmelige over for ham. Efterfulgte Donora som rådsherre, en post han har bestridt de seneste år. Maldring er respekteret for sin kompetence, men omstridt på grund af sin hårdhændede og lidt arrogante stil og radikale udenrigspolitik i Calantara. Er medlem af Sydkorsets Gilde og tjente i sin ungdom store summer på dristige handelstogter til Syden. Visse hævder, at der også var pirat- og smuglertogter, og at lod andre bløde for selv at kunne tjene penge. Dostir er gift, men endnu barnløs. 

Dostir Maldring

Familie: Lokalt hus der ledes af rådsherren Dostir Maldring og stammer fra borgen  nordøst for Rel Astra. Dostirs far og bror blev myrdet af Karnoolck, mens Dostir blev en af lederne i den konspiration, der drev tyrannen på flugt. Derfor er mange i byen stadig taknemmelige over for ham. Efterfulgte Donora som rådsherre, en post han har bestridt de sidste syv år. Han har tre nevøer. Donthir passer borgen i Maldring, men deltager ivrigt i væddeløbene i Rel Astra; Anthir dvæler i Rel Astra, mens den yngste, Harathir, vistnok er eventyrer.

Holdninger: Maldring er om nogen den, der har slået til lyd for, at Rel Astra skal påtage sig at blive en lokalmagt. Han har styrket byens forsvar, og han har udbygget flåden og marinekorpset.  I samarbejde med Embor Drax har han opbygget en egentlig efterretningstjeneste og fører et aktivt diplomati. Blandt andet har han indgået et forsvarsforbund med Ordulin. Mange i Rådet og byen, synes at han kaster Rel Astra ud i farlige eventyr, men de har som regel ikke noget konstruktivt at sætte i stedet.

Familieformue: 161.400 gp (Arbejdskapital 24.000 gp)

 • Ejendomme: Rel Astra 36.600 gp, Maldring 19.800
 • Flåde: 8 handelsskibe under Sydkorset. De hedder bl.a. Purpurhavørnen, Guldfalken, Den sorte Ugle, Smaragdhøgen og Kongehøgen);
 • Væddeløbsheste: 15.000 gp (Frihedens Vind).
 • Særlige ejendele: Grif (5.000 gp). 

Aldon Dornor “Høgen”

Censor. En gammel aristokrat, der er overhoved for en af Rel Astras ældste og rigeste familier. Deres handelsflåde på 13 skibe overstiger alle andres. Alle skibene har pigenavne og sejler på den nordlige handelsrute. Dornors skønne gamle palads langs Den Gyldne Kanal har mange tjenere. De har også en sommervilla i Donoras kølige højdedrag, hvor de dyrker vin. Dornor er byens tidligere rådsherre, der nu er Censor og leder Tribunalet. Meget respekteret, selv om visse af byens unge løver regner ham som ”en gammel hønisse”. Står for en langt mere forsigtig linje end Maldring og frygter, Rel Astra skal rode sig ud i uoverskuelige projekter. Har giftet datteren Arabella til arvingen til Valmora, mens sønnen Adrian er udset til at overtage firmaet.

Aldon Dornor

Holdninger: Sammen med Maldring en af Rel Astras få virkelige statsmænd. Selv om hans direkte økonomiske interesser er bundet til den sydlige handelsrute, forstår han at Rel Astras rigdom skyldes samspillet med handelsruterne mod syd, såvel som mod nord, og at Sheldomar er vital for Rel Astras interesser. Han er således ikke principielt set uenig med Maldring, men ser det som sin opgave at tøjle ham. Socialt er Dornor dybt konservativ og foragter pøblen. Derimod støtter han kirker og skoler. 

Familieformue: 218.700 gp (Arbejdskapital 47.400 gp)

 • Ejendomme: Rel Astra 46.800 gp, Donora 22.500 gp.
 • Flåde: 13 handelsskibe (65.000 gp) under Nordstjernen og 4 flodgalejer (16.000 gp). Alle skibene har pigenavne.
 • Væddeløbsheste: 15.000 gp (Blåmanke), Adrian Dornor (6.000 gp)

Garian Thering

Den mellemste af brødrene Thering.  Urokkeligt loyal over for sin storebror Athan og dennes beslutninger. Er den af brødrene, der føler sig tættest knyttet til Rel Astra og bedst forstår dens politiske spil. Virker ikke så ophøjet som Athan, men er til gengæld mere snedig og forudseende. Er en uundværlig rådgiver for sin bror, som til gengæld er den, der har det sidste ord. 

Garian Thering

Familie:  Et agtværdigt hus fra borgen Thering nord for Rel Astra. De er store jordbesiddere i Ahlissa og derfor mere interesserede i forholdene dér. Består af brødrene Athan, som var familiens overhoved og en slags uofficiel talsmand for Ahlissas interesser i Rel Astra, men faldt i Skt. Valkur Slaget. Så er der Garian og endelig lillebroderen Caran, som er lidt af et brushoved.  Han elsker smukke kvinder og liflig vin, og først og fremmest elsker han ridderlivet. Han er meget populær blandt byens ungdom og er anfører for et kompagni af unge riddere, der kalder sig Rosenkompagniet.

Holdninger: Huset Thering er ikke voldsomt interesserede i politik. Deres horisont strækker sig mest til det sydlige Ahlissa og Rel Astra. Det indrømmer de gerne, og støtter sig til dem, som de mener ved bedre. Selv om, det er Garian, der sidder i Rådet, er det Athan, som bestemmer. De er tætte allierede med Dornor, og plejer også at støtte Maldring og Drax.

Familieformue: 85.300 gp

 • Ejendomme: Rel Astra 22.700 gp, Thering 22.600 gp
 • Væddeløbsheste: Athan 10.500 gp, Garian 20.500 gp, Caran 9.000 gp.

Tentias Tymora

En stammende krøbling, som børnene ler af i gaderne, men som blandt de der ved bedre er kendt som en gudfrygtig mand og en dygtig købmand. I Rådet har han sympati for Maldring, men står generelt for en mere forsigtig linje. Tentias er yderst velhavende og har gennem årene opkøbt ejendom efter ejendom i Rel Astra og Pera. Blev uhelbredeligt forkrøblet ved en ulykke som barn og stammer, men opvejer mentalt, hvad han ikke har i fysik. Bruges af Maldring i diplomatiske ærinder. 

Tentias Tymora

Holdninger: Udenrigspolitisk er Tymora på linie med Dornor. Han støtter en aktivistisk udenrigspolitik, men afskyr vold. Han mener aldrig vold er nødvendigt, og at en by som Rel Astra må kunne klare sig gennem diplomati, spionage og handel. Han tager sjældent ordet i Rådet, men når han gør, lytter alle, for det han siger er eftertænksomt og gennemtænkt. Især er han god at til opsummere holdninger og problemstillinger og dermed forkorte rådsmøderne. Tymora kommer så vidt vides fra usle kår, og i modsætning til Dornor bekymrer han sig om byens fattige. Han mener folk skal bedømmes på deres meritter, frem for deres anetavle eller pengepung.  Anonymt giver han mange penge til velgørenhed, og han har givet magt en fattig dreng eller pige en chance. Han har også støttet mange små næringsdrivende, som var i problemer. Det ved de færreste dog, for Tymora er yderst beskeden.


Folketribuner

Ammonias Sakkas

Folketribun der repræsenterer den mest snævertsynede politik. Taler til Rel Astras lavere klasser og følelser og stor tilhænger af brød og skuespil. Har ejendomme for 88.700 gp i Rel Astra, og væddeløbsheste for 7.500 gp. Er den senest tilkomne patricier, og de gamle familier regner ham som en opkomling. 

Ammonias Sakkas

Holdninger: Sakkas er populist og elsker at lave rav i den. Han er mistroisk som bare Fanden og tror altid det værste om andre. Nogen gange er hans mistro forfriskende og berettiget, men de fleste gange er den bare trættende. Han mangler sans for de store politiske linier, og i Rådet bruger han det meste af tiden på at promovere sig selv. Man skal dog ikke undervurdere ham, for han er snu og god til at kapitalisere på en hvilken som helst udvikling. Han har mange støtter i den brede befolkning, og hans popularitet er stigende.


Andu Drax

Andu Drax

Folketribun og broder til spionchefen Embor Drax. Da Dornor gik af som rådsherre, tabte Andu Drax til Dostir Maldring, som han derfor har et horn i siden på. Skønt det er en patricierslægt, har huset Drax altid haft populistiske tilbøjeligheder, og for at komme i rådet lod Andu sig vælge til folketribun. Siden har han ofte været Maldrings hovedmodstander i Rådet, men i bund og grund er det rent magtspil. Politisk set er de begge tilhængere af en stærk aggressiv udenrigspolitik og en socialt bevidst indkomstfordeling. En trind mand med et stort hoved og velplejet overskæg, som ynder at holde lange selvsmagende taler.

Holdninger: Deler i bund og grund Maldrings holdning om, at Rel Astra er nødt til at fylde magttomrummet i Calantara for ikke at blive løbet over ende. En snu og dreven politiker, men også en mand, der kan indrømme, når han har taget fejl. Han er særdeles svær at læse, og de færreste forstår hans sind og hensigter.


Gristor Hall

Gristor Hall

Folketribun. Virker som en skikkelig mand, og er en buldrebasse og slagsbroder, der har en stor tilhængerskare blandt byens uuddannede. I grunden er han dog populistisk med xenofobe tilbøjeligheder. Ejer kroen Den Glade Gryde på Arkadeøen, hvor han holder hof.

 Holdninger: Hall går ind for, at man skal arbejde for føden, og bryder sig ikke om købmand, der skummer fløden af andres arbejde. Føler sig knyttet til håndværkerne og det jævne folk, og mener ikke de skal bløde for patriciernes eventyr. Er udenrigspolitisk konservativ, men socialt radikal. Sætter en ære i, at man holder sit ord, og vurderer en mand på hans handlinger. Har en bror, der hedder Tykson Hall.

Laug & Gilder

Aron Lanthar “Flodkongen”

Aron Lanthar

Huset Lanthar er et handelshus, der oprindelig stammer fra Priapor og sidder på en stor del af transporten på Sheldomar. Aron er slægtens overhoved og leder Vinkøbmændenes Gilde. Han har to døtre. 

Holdninger: Lanthar er ægte købmand og vinbonde. Han er bestemt ikke indskrænket, men prøver altid at mele sin egen kage. Derfor går han indædt ind for at sikre Sheldomar-floden og ikke mindst imødegå Ral Partha, men han er stærk modstander af aktioner langs kysten og i det indre Calantara. Han ved udmærket, at vinen kun har værdi, fordi den kan sælges over havet, men hans forretning går ud på at bringe vinen til Rel Astra og sælge den dér. Så må de, der lever af handlen på havet tale deres sag.


Marcus Bel Agram

Marcus Bel Agram

Et gammelt hus fra Calantara, der har kendt bedre dage og engang fostrede Rådsherrer. Deres skibe sejler under Nordstjernen. Marcus er en stolt, men noget egenrådig gammel mand. Han er meget ærekær og pinligt bevidst om, at hans familie ikke er, hvad den har været. Skønt Dornor har væsentligt flere skibe, er Marcus leder for Nordstjernen af to grunde: Dels fordi Dornor er en fintfølende mand, dels fordi Nordstjernen dermed kan have to medlemmer i Rådet (Dornor er selvskreven takket være sin rigdom).

Holdninger: Marcus er ven med Dornor,og deler gerne dennes holdninger i Rådet.


Nystul

Nystul

Så vidt vides den mægtigste troldmand i Rel Astra. Stormester for byens Troldmandslaug og også medlem af De Blå Troldmænd. En intelligent og behagelig mand, hvis eneste svaghed er, at han er lovlig legesyg og udviser en vis godtroenhed i forhold til andre mennesker. Endvidere er han temmelig distræt i konfliktsky. Hans far hed også Nystul og var ligeledes leder for Troldmandslauget, men blev dræbt af Karnoolck. Nystul er en “lærd” magiker. Magien er ikke kommet til ham naturligvis, men er frugten af hårdt arbejde. Han elsker derfor at læse i sit righoldige bibliotek og diskutere magiske og historiske emner med ligesindede. Han elsker også luksus.  

Holdninger: Nystul er ligeglad med politik. Han sidder kun i Rådet qua sit embede, og kunne han sende en anden, gjorde han gerne det. Hans familie har dog levet i Rel Astra i generationer og vil forsvare den med næb og klør. Nystul bistår derfor gerne i tiltag, der skal sikre Rel Astra, men selv tager han ikke initiativ til sådanne. Han støtter sig gerne til sine gamle kumpaner Maldring og Drax.


Shyrilla Darnstar

Shyrilla Darnstar

En af byens førende society-fruer. Hendes oprindelse fortaber sig i tågerne. Blev rig, da hun giftede sig med storkøbmanden Arlon Darnstar, der ejede mange ejendomme i byen og var en af lederne i handelsforbundet Sydkorset.

Siden hans død har hun levet et ødselt liv, og hendes flamboyante hus i Det Gyldne Kvarter er rammen om mange fabelagtige fester. Hun er kendt for at være intrigant og skarptunget, og der er nogen der mistænker hende for at supplere sine indtægter ved handel med hælervirksomhed og salg af informationer.

På det seneste har hun ytret ønske om at gå ind i politik, og praler med, at hun kan gøre det bedre end de gamle tosser, der sidder på magten.


Theofilus Glar

Theofilus Glar

Mester for Glaspusterne. En lidt indadvendt og hemmelighedsfuld mand med fin dannelse, som først og fremmest lever og ånder for sit håndværk. 

Holdninger: Glar er med i Rådet, fordi glaspusterne så et vigtigt et laug, at de er selvskrevne til at sidde i Rådet. Glar er en pligtopfyldende mand. Han forbereder sig grundigt til møderne og forsøger at sætte sig ind i politik – men det huer ham ikke. Han forsøger efter bedste evne at navigere i Rådet, men står med et ben i hver lejr. På den ene side tilhører han håndværkerne, på den anden er han også knyttet til flere af patricierne. Glar er from og ubestikkelig og et uforudsigeligt kort i Rådets kabale.


Simon Filibus

Simon Filibus

Mester for Sølvsmedene. En noget forfængelig og arrogant mand, som elsker at gøre sig til. Men han er munter, og hans glade humor har det med at løfte stemningen i Rådet. Han besøger ofte dværgklanen Hammerhjelm i De Sorte Bjerge i Ahlissa, og derfra medbringer han altid et eller andet finurligt, som man SKAL se. Han elsker også at lave tryllekunstner, og sit anseelige korpus til trods, er han stadig ret behændig. 

Holdninger: Filibus har ikke de store politiske holdninger. Han synes bare, det er fedt at sidde i Rådet.  Han snobber for gamle patriciere som Dornor, og man kan komme langt ved at tale til hans forfængelighed. Derimod foragter han mænd som Sakkas og Knotter.


Arvin Knotter

Arvin Knotter

Mester for Væverne. Mens glaspusterne og sølvsmedene repræsenterer de “fineste” af byens håndværkslaug, repræsenterer Knotter (udtales NÅT-TER) de lavere. En vred lille proletar og et brokkehoved, som elsker at skabe splid og mene det modsatte af alle andre. 

Holdninger: Knotter mener, at Rel Astras rigdom skyldes menigmands flid, og at Rådet kun er en klub for de rige, der hytter deres eget skind. Han er stærk fortaler for, at Rådet skal tjene ALLE i Rel Astra og ikke kun varetage de riges interesser. Han foragter både Maldring, Drax og Dornor, men er forholdsvis tæt på Sakkas og Hall

Andre medlemmer

Admiral Armandus Shershyl

Armandus Shershyl

Den gamle admiral. En gammel sydoeridisk hædersmand med ørnenæse og et skarpt, men venligt blik. Shershyl er en garvet søulk, der kender både Sheldomar-floden og Calantaras kyster som sin egen bukselomme. Admiralen vælges for en fireårig periode, men sidder traditionelt længe, og der er ingen seriøse modkandidater til posten, for Shershyl har gjort meget for at opbygge Rel Astras flåde og gøre dens sømænd og kaptajner til nogle af de fineste på Faerûns østkyst.

Holdninger: Shershyl er sømand og går ikke op i politik. Han elsker Rel Astra, og vil besejre dem, der truer byen. 


Kansler Angus Macamber

Angus Macamber

Leder for Rel Astras Lærde Skole. En ældre herre med gråsort skulderlangt hår, som er værdsat for sin store viden om Shanaras historie, slægter og heraldik. Udover astron og oerdisk, taler han også alzhedo (calimshansk) og monsalyarsk. Har skrevet de populære værker “Mændene fra Wog Mur. Hvem var de?” og “Fra gylden til gal. Gåden om Ividor”.

Holdninger: Macamber er lærd og går ikke op i brokkerierne i Rådet. Men han kender sin historie og mener riger, byer og enkeltpersoner har en skæbne at udfylde. Dybest set mener han, at det er Rel Astras skæbne atter at skabe ro og civilisation i Calantara.


Osper Linthalam

Osper Linthalam

Ordulins repræsentant i Rådet og på den vis også en slags talerør for byens opland. Deltager ikke i møder, der vedkommer Rel Astras indre anliggender. En kultiveret og livsglad mand, der ynder god vin og mad, skjaldekunst og teater. Han er populær blandt patricierne i Rel Astra og mener ikke, der er grænser for, hvor tæt Rel Astra og Ordulin skal samarbejde, selv om han aldrig glemmer at sætte Ordulins interesser i højsædet.