Højriget

Hovedstad: Tamon
Befolkning: 3.500.000 (Mennesker 96%, resten er især gnomer, hobbitter og halvelver)
Største byer: Tamon, Rel Astra, Rel Mord, Rauxes, Miranthas, Paragorn, Solanthus, Valmora
Styreform: Feudalt monarki under Højkongen. Under ham står to kongeriger, syv hertugdømmer og utallige grevskaber
Hersker: Formelt Kong Ardelon, men han forsvandt for mange år siden og landet regeres af et råd
Sprog: Astron forstås af alle, Flan af mange bønder, mens Oeridisk er ridderklassens og præsternes sprog
Hovedguder: Rao, Elûne, Paladin, Falax, Nessa, Elathe, Aspira og den gamle tro med Jolande og Habakuk i spidsen
Handelsvarer: Bøger, glas, guld, heste, jern, klæde, kvæg, lejesoldater, ost, tømmer, vin, våben og rustninger

Højriget (oeridisk Tar-Tamon) er det stærkeste menneskerige i Erythia. Det har eksisteret i over tusind år og overlevet talløse stormvejr. Det er riddernes, skjaldenes og præsternes land.

Højriget er en feudal sammenslutning af kongedømmer, hertugdømmer, grevskaber og frie byer, som er forenet under en valgt højkonge. Hele riget ligger i Flaeness, som er en geografisk betegnelse for den del af Erythia, som ligger øst for den mægtige flod Velverdyva. 

Geografi

Østens Bjerge

I dag er Højriget i vest afgrænset af de bjergkæder, der samlet kaldes Østens Bjerge. De omkranser hele Flaeness, og er kun gennembrudt i floddalene omkring Velverdyva og Angel.

De Hvide Bjerge. Den sydligste del af De Hvide Bjerge, der løber fra Velverdyva i vest mod sydøst. De både rummer stolte ridderbyer, minotaurer og kæmper, såvel som væsener som lindorme. Her er også et rigt dyreliv med bjørne, vildsvin, hjorte, bjerggeder og store ørne. De største tinder er Solange i vest og Blåhorn og Hvidhorn i øst.

De Sorte Bjerge. Vest for Ereworn og Valethor ligger De Sorte Bjerge, som er hjemland for adskillige orkklaner, trolde og andre væsener. Det er et sted kun de dumdristigste begiver sig hen, men i en skjult dal ligger også troldmandsskolen Arad Zym.

Urnsts bjerge. De Sorte Bjerge glider umærkeligt over i Urnsts Bjerge, som er mere frodige og relativt sikre, der hvor gnomerne regerer, men som har mange farlige huler og grotter. Her er mange sjældne og nyttige urter, samt veje over bjergene.

Skjoldtinderne og Himlad. Dernæst følger Skjoldtinderne, der navnet til trods er et ret uhyggeligt sted med mange monstre. Her lever orkklaner, men her dvæler også dværge. Særligt fremtrædende er Mortagûl-bjerget, som er helligt for orkerne. Længst mod nord bliver de til Himlads Bjerge, hvor der også dvæler både orker og uhyrer.

Floderne

I Højriget løber et stort antal floder. De udgør vigtige transportveje, og langs dem ligger mange borge og bebyggelser. Fem store floder har særlig betydning.

Angel. Denne flod strømmer tværs gennem Furyondy, og dette kongerige er opstået langs dens bredder. Den munder ud i Tågebugten, hvorfra der især handles med Moonshae Øerne og landene langs Sværdkysten.

Aran. Hjertet i Højriget er landene omkring floden Aran – Solamnia, Tamon, Veluna, Endor, Anaran og Lyaran. Floden har sit udspring i Torden­tinderne i Endor og løber forbi Aranthus og Tarnil. Ved Tamons havneby, Harlond, løber flere floder til, blandt andet floden Lurin, der løber gennem Tamon, og herfra danner den grænsen mellem Solamnia og Veluna og er sejlbar helt til sit udløb ved Elturel i Aerdy Bugten. Det er en forholdsvis dyb og hurtig flod med mange strømme og sandbanker, som kræver garvede flodskippere for at kunne besejles. Den er 631 mil lang, fra 30 til 200 meter bred og godt 10 meter dyb.

Furyon. En langsomt flydende og bred flod Furyon betyder ”Den kolde flod” og har sit udspring i den nordøstlige del af Skjoldtinderne i godt 1400 meters højde. Den udgjorde engang Højrigets nordgrænse. Efter grundlæggelsen af kongeriget Furyondy (landet hinsides Furyon), er dette ikke længere tilfældet. Der ligger ingen større byer ved floden, som mest er omgivet af marsk og ødemark. Den er 652 mil lang og i snit over 200 meter bred.

Sheldomar. Den store flod Sheldomar udspringer i De Hvide Bjerge og løber hele vejen gennem Calantra til Rel Astra, hvorefter den udmunder i et stort sumpet delta. Floden danner også grænsen mellem Calantara og nabolandene Ahlissa og Ereworn. Fra Sheldomar-dalen kommer nogle af Højrigets prægtigste vine. Den er 688 mil lang, og er godt 200 meter bred ved Sheldomar-dalen. Efterhånden som den nærmer sig havet, bliver den bredere, og er 3-12 km bred i deltaet.

Velverdyva. Den mægtigste flod i det østlige Faerûn, som i dag også udgør Højrigets vestlige grænse. Den udspringer i Skjoldtinderne i godt 3 mils højde og strømmer mange hundrede mil sydpå, hvor den løber ud i Smaragdhavet ved Santander. Sammen med Nesser og andre bifloder er den en vigtig handelsvej for Almor og Valethor. I gammel tid sejlede man på hele floden helt ned til Santander, men på grund af borgerkrigen i Monsalyar og de mange uhyrer i Tusmørkesumpene, er den sydlige del af floden ikke længere sikker. Den er 1276 mil lang og i gennemsnit 450 meter bred. Ved Sethanon er den kun 70 meter bred, men er 300 meter bred ved Rauxes og bliver helt op til 560 meter bred længere syd på. Den er ikke så dyb – kun 6 meter i gennemsnit.


Oversigt over rigerne

Højriget består af en række riger, som er organiseret på hver deres måde. Tågeøerne og Furyondy regeres af en konge, de fleste andre af hertuger, hvis riger igen er opdelt i grevskaber. og herreder, der ledes af baroner. Solamnia og Endor regeres af forskellige grever, som står direkte under Højkongen, mens Lyaran og Anaran er Højkongens lande, hvis borgherrer er hans statholdere. Dertil kommer de frie byer Rel Mord og Rel Astra, der står direkte under Højkongens beskyttelse uafhængigt af lokal lensherre.

Klik på våbenskjoldet for at læse mere om landet.

 • Ahlissa
  Ahlissa er et smukt , men uvejsomt land med mange små skove, floder, bakker og moser. I forgangne tider, var det en del af det mægtige elverrige Arvandor, og rundt om i landet, er der stadig spor af elverfolket. Siden var Ahlissa et hertugdømme i Kongeriget Shanara, men efter dette riges opløsning har det været præget af lovløshed og kampe mellem en række stridende fraktioner. Det er et land i kaos.
 • Almor
  Betyder “Vestmarken” og er det største og mægtigste hertugdømme i Højriget. Det fører arven fra det oerdiske kongerige Bithynia videre. Landet ligger mellem Tågetinderne i øst og den mægtige flod Velverdyva i øst. Mod syd ligger Hertugdømmet Valethor, mod nord Skjoldtinderne og Cardolons vidtstrakte heder. Landet er en grænseegn og har ofte været skueplads for kampe. Det er også porten mellem Højriget og landene i vest. Det er kendetegnet ved mange små byer. Der er hele femten grevskaber, samt den frie rigsstad Rel Mord.
 • Arranas
  Et lille fredeligt hertugdømme, der omkranses af floden Furyon i nord, Solonor Havet i øst og Tolnedras Bjerge i syd. Bjergene skærmer mod de hårde vinde fra vest og nord, og klimaet er mildt, selv om det kan storme ved kysterne, og der gerne kommer en del sne om vinteren. Arranas betyder egentligt “engene” på oeridisk, og det er et grønt land med mange skove og små floder. Ved havet er der fiskersamfund. I floddalene dyrkes landbrug (herunder hvidvin), mens skrænterne og højdedragene er fårehyrdernes land, hvor de i deres ensomhed spiller fløjte eller synger. Derfor er Arranas også kendt for sin musik og sine sange, og skjaldene herfra har et godt ry. Det er også kendt som et land, hvor man kan få lov til at være i fred. Måske derfor finder man flere troldmænd her, end i de fleste andre dele af Højriget.
 • Calantara
  Calanatara er et smukt land, der engang var hjertet i det mægtige kongerige Shanara. I løbet af de seneste firehundrede år er riget gået i politisk opløsning og en række ridderslægter, frie byer og forskellige organisationer kæmper om magten.
 • Endor
  Endor betyder blot “landene” på oeridisk og var betegnelsen for de egne oeriderne bosatte sig i nordvest for Tamon. De blev organiseret på samme måde som Solamnia, nemlig ved, at der ikke var én lensherre over landet, men at det i stedet bestod af en række uafhængige grevskaber. I Endor er der syv af dem.
 • Furyondy
  Furyondy er den nyeste og mest uciviliserede del af Højriget. Store dele af landet er ødemark, og her er kæmper, trolde, ulve og alskens andre væsener. Det er land, hvor man bestandigt er i fare, og derfor er folkene herfra seje og kampvante. Både i og omkring Furyondy bor der både elverfolk, dværge og hobbiter. Elverne regerer i det mægtige skovland Celadon, dværge i fæstningen Gantylgrym, og hobbiterne dvæler i Hobbitmark i den sydøstlige del af riget.
 • Højriget
  Den samlede betegnelse for de riger, der står under højkongen i Tamon. På oeridiskhedder det Tar-Tamon
 • Rel Astra
  Den største by i Calantara med godt 32.000 faste byggere, men halvanden gang så mange tilrejsende. Ligger på en række øer i Sheldomar-floden.
 • Solamnia
  olamnia er en stor og frugtbar slette nordøst for Tamon. Den afgrænses af Aerdy Bugten i øst, Tolnedras bjerge i nord, Endor i vest og floden Aran i syd. Solamnia var et af de første steder, oeriderne gik i land i Faerûn og er et af deres kernelande. Kaldes også De Tolv Grevskaber.
 • Tågeøerne
  Tågeøerne er er af de stærkeste riger i Højriget. Det består af seks større øer, og hundredvis af mindre øer. Langt den største ø er Ansalon, hvor de fleste af indbyggerne lever og hvor Kong Aeran regerer i sin kongsgård i Asperdi, øernes største stad. Folkene på Tågeøerne er først og fremmest kendt som brave søfolk overalt i det østlige Faerûn, og havet er allestedsnærværende næsten overalt på øerne. Kongen af Tågeøerne er Højrigets admiral, og øernes flåde udgør den vigtigste del af Højrigets søstridskræfter.
 • Tamon
  Kongebyen Tamon er en del af Tarendor. Det betyder “Højkongens lande” og er betegnelsen over de lener syd og nord for Tamon, som Højkongen direkte regerer gennem sine borgherrer. De omfatter Anaran i Syd, Lyaran i Nord, samt havnebyen Elturel ved Arans munding. Og så frem for alt Tamon. Hovedstad: TamonStyreform: Kongelige lener under Højkong… Read more: Tamon
 • Tolnedra
  Tolendra er et hertugdømme, der udgøres af en stor bjergrig halvø, som stikker ud fra kysten mellem Solamnia og Arranas. Det regeres af en yngre gren af huset Athoril, der også hersker over Tågeøerne, og der er tætte forbindelser mellem de to riger.
 • Valethor
  Et smukt land der dog kan være barskt om vinteren, hvor sneen altid ligger tæt. Den sydlige del af Valethor består af bakkede landskaber med mange små skove og vandløb. Her ligger byerne Kern og Verbubonc, og i det sydøstlige hjørne af Valethor ligger elverriget Celene.
 • Veluna
  Veluna blev grundlagt af Tarans tredjeældste søn, Maragorn, efter at han vendte hjem fra krigen mod Tharizdûn. Hans nevø, Anarion, som grundlagde Shanara, forsøgte at lokke ham med sig sydpå, men efter at Maragorn havde set Veluna, ønskede han ikke at dvæle noget andet sted. Dette er meget kendetegnende for folk fra Veluna, De er hjemmefødninge og elsker deres land. Det er et fredeligt land, som næsten aldrig har været angrebet eller truet.