Oeridisk sprog

Oeridisk parlør

Hilsener

faer y’Elûnë: Farvel (“Rejs med Elûne”)
faer ye tymë: Farvel (“Rejs med held”)
ganai ye niernarë: Gå med fred (typisk til modstandere)
hir eyre cryst anatharon! Til vore sværd mødes (oeirdisk version af velkendt afskedshilsen fra Sværdkysten. Skal råbes med løftet sværd).
namarië! Farvel! (øm afskedshilsen taget fra elversprog. Siges kun til elskede og børn).
er kyre menta! “For deres sjæle!” (skålhilsen for de døde)
er nimë antaras! “For gårsdagens sne” (skålhilsen, som betyder noget i retning af “Lad os drikke for at glemme”).
tym lathan: Goddag; tym setheyn: God aften; tymtus: Godnat. tymanan: God morgen.
vel: tak!; velarim: mange tak! Besvares med auth vel/aua vel (selv tak!) til hhv. mænd og kvinder.

Titler og tiltaleformer

Konge: Taran. Tiltales taron (“konge”) eller eithar (“min konge”). Højkongen kaldes Taran Teraneys (“kongernes konge”), men tiltales som andre konger. På skrift kan det forkortes til TT. foran navnet, mens en konge forkortes til T.
Dronning: Tarana. Tiltales taranea (“dronning”).
Hertug: Ertar. Tiltales ertaron (“hertug”). Ordet ertara (“hertuginde”) findes, men typisk bruges tarana (dronning).
Prins: Edreth (bruges om både konge- og hertugsønner). Tiltales taledreth (“høje prins”).
Prinsesse: Edra (bruges om både konge- og hertugdøtre). Tiltales tiltales taledra (“høje prinsesse”).
Greve: Than. Tiltales thanon (“greve”).
Grevinde: Thana, Tiltales thanea (“grevinde”).
Ridder: Maer, garin, oeridon. Tiltales maer (fx maer Armandil = Ridder Armandil) eller blot maeron (ridder). På skrift forkortes det gerne til M. foran navnet.
Ridderfrue: Maerana. Tiltales maeranea (“Ridderfrue”).
Ungersvend (mand fra ridderslægt, som er umyndig eller endnu ikke har fået ridderslaget): Laer. Tiltales laeron eller laer foran navnet.
Ungmø (ugift datter fra ridderslægt): Laera. Tiltales laerea “jomfru” foran navnet.

Herre/frue: Dorin/Dorina. Tiltale til overordnet, sættes aldrig sammen med navnet.
Mester: Dor. Høflig tiltaleform til alle, som ikke er riddere, såsom håndværksmestre, præster, skalde og troldmænd. Sættes foran navnet (fx Dor Moldur = Mester Moldur). Den kvindelige form er Ora (fx Ora Dara = Fru Dara). Alternativt kan man sige eyn/oth (til mænd/kvinder) og så navnet eller deres hverv (fx eyn aruthus = min gode skjald, eyn dur = min gode dværg).
Ven/venner: faen/faenes.
Min elskede: Othlara. Meget benyttet tiltaleform til døtre, kærester og udkårne. Bruges ikke med navnet. Den mandlige form er eyn laron, men er ikke lige så udbredt.

Folk, slægtninge og stillingsbetegnelser

dværg: ondrin (dværgfolket), dur. elv: elarin (elverfolket), elar (elvermand), elara (elverkvinde); melelar, selelar (gråelv); telelar (højelv), galelar (skovelv), morelar (mørkelv). gnom: firfin. halvelv: perelar, (nedsættende) perorin (“halvmenneske”). hobbit: rif (betyder egentlig “pusling”). En hobbit kaldes også orinash (“lille mand”) eller marinira (“lille kvinde”). hornet: goldrin (de hornede), golrin/golrina (hornet mand/kvinde). menneske: eydrin (menneskeslægten), erin (menneske). Ofte bruges orin (“mand”) eller marian (“kvinde”) istedet.

bedstefar: aldattar eller aldor (“gamling”). bedstemor: alda. bonde: arsus, flan. bror: athor. bueskytte: banthar. byvagt: regal. datter: adra. dreng: alarin, (sydoeridisk) annon. druide: cun. enke/enkemand: kiskana/kiskion. fanebærer: donthar. far: attar. fjols: maban. forfader: gal. forvalter: laurus. frue: ora. heks: thûlana/thûlon. garver: barus. hornblæser: glarnion. hyrde: heron. håndværker: ganus. jæger: bragon, marpenoth. kaptajn: caran. kommandant: caerus. kriger: orik, gar. krofatter/kromutter: findor/findora. kvinde: marian. kvægdriver: bastus. luder: kiskil (“svale”), clara (“due”), malpa (“so”). løjtnant: ercar. mand: orin. mor: ada. munk: eldathor/eldatha, (“hellig bror/søster”; sar (ikke-hellig munk). møller: tolnar. page: ergar (“lille ridder”). pige: anna. portner: anion. præst/præstinde: (for lysets guder) eldan/eldana; (krigerpræst) elsar/elsara; (alle former for præster) sácerd. rådgiver: estrin. sendebud: angel. sergeant: bultran (“hård støvle”). skatmester: emerion. skjald : aruthus (lutspiller), lathrion (“sanger”, har nedsættende klang); Ereol (Navn på den mest navnkundige oeridiske skjald og ofte brugt som synonym for skjalde især af den episke skole). slægt: andil. smed: nilus, (våbensmed) crystys, (guldsmed) mallorin, (kobbersmed) corth. snigmorder: garul/garula. stenhugger: gondor. søn: adan. søster: atha. tjener: theon. tjenestepige: thea. troldkvinde: aeda troldmand: aeth, ensar, tyv: nerul/nerula. væbner: lanthar “spydbærer”. væver: narion/nara. yngling: alar. ætling: ion.

Brugbare vendinger

bode er gil: “prædike for gæs” (dvs. tale for døve øren)
omey Dara, omes Ish: Jeg hedder Dara, du hedder Ish.
ele ometh Dara, ek ometh Ish: Hun hedder Dara, han hedder Ish.
ermingil: “Den søde hemmelighed” (dvs. horeunge)
kirey Dara, kires Ish: Jeg nakker Dara, du nakker Ish.
eyn sularus oth mithas: Min ære er mit liv.
eyn gulpa! Undskyld!
glaroth! Angrib!
Istus eth malpa: “Skæbnen er en so”, “Skæbnen er en luder” (navn på berømt og berygtet komedie)
kirth! Stop, stands, hold mund! Gå! (sagt til tjener).
maban! Fjols!
manoth tarnas, taroth crist! Klar til kamp! (“Bemand tårnene, fat om sværdet!”)
menne: kære (bruges i indledning til breve, men betyder egt. “min elskede”)
na culey ye tarsakh an Hogunmarkë? Kom til sagen! (“Hvad skal jeg med den store orm fra Hogunmark?”)
ne: nej
nur eth…. Hvor er…
oc: ja
ramaran é kiskal: “en svales vingeslag” (omtrent det samme som “der gik en engel gennem stuen”).
rif ainte pores: “Små hobbitter har også ører” (Sagt af hobbitfiguren Bulderfnis Gammelgrød i komedien af samme navn).
serth:! Ti stille! (kan også betyde “dø!”)

Tal

1: on, ar. 2: kil. 3: cal. 4: cara. 5: shi. 6: astra. 7: serth. 8: ver
9: nor. 10: tas. 11: tason 12. taskil. 100: sin. 1.000: tarsin. 10.000: tarsinak.

Dyr og uhyrer

bjørn: beron. blæksprutte: drax. djævel: felus. drage: thondor, tarsakh. dryade: kibilar. due: clara. dæmon: daemon. engel: farlan. enhjørning: lendor. falk: (vandrefalk) perenil. fisk: altur. fugl: erin. får: hera. ged: ? gris: malpa. hare: ? gås: gel. hest: (hingst) aron, (hoppe) ara. hjort: (kronhjort) gorn. hund: kalas. hval: alturak. kanin: vul. Kat: ? ko: bast. krage: corb, krê. kæmpe: hithlum. lindorm: kirsakh, tarsakh. lærke: ing. myg: de. okse: ?. ravn: béndral. ræv: verul. sommerfugl: wilwarin. spurv: par. spurvehøg: arren. svale: kiskil (betyder også “luder”). sværdfisk: kira. trane: hirthing. trold: dargon.  tudse: hink. tyr: haligon. ugle: undrin. ulv: hurn. vildsvin: ernil. vædder: bre. ørn: telerin.

Udrustning og fornødenheder

bue: ban; (langbue) tarban. hjelm: gar. kniv: kir. kro: fin. kølle: ságol, lanse/spyd: lan. rustning: hîr; (hærdet lædet) kûrbul; (læderrustning) barahîr; (ringbrynje) garathîr. skjold: (jernskjold) meril; (træskjold) bar.
smed: nilus; (våbensmed) crystus, stav: ságol
sværd: crist, krist; (kortsværd) eket, vin: mer; (rødvin ) armer; (hvidvin) palamer; (sød vin) ermin mer. økse: thug, øl: ambor


Verden

Verden, vejret og tiden

aften: setheyn. blæst: ion, gaith. dag: lathan, lan. daggry: elareyn. efterår: ? forår: armethis, galanna. frost: rhyn. himmel: telen. høst: nerthus. iskrystal: eira. jul: yule. lyn: krag. morgen: ? Månen: Selina. nat: tus. Nordenvinden: Telchur. regn: iluvia. sne: nim, (let sne) nirnë, (tung sne) hirnë. Solen: Arán. sollys: ara. sommer: mariamna. stjerne: aril. Søndenvinden: Sotillion. tid: am. time: eyn. tusmørke: un. tåge: him, nightal. Vestenvinden: Wenta. vinter: ? år: alan.

Landskabet

bakke: arn. bjerg: tara, anos. bjergtinde: tarn. bugt: val. bæk: ron. dal: tal, (skovklædt) bran. eng: arran. flod: oril, yon, sirion, mar, (å) avin. frugtlund: cisp. græsgang: arrana. hav: ? hede: cardon. hule: olm. høj: arn. jord: talan. kilde: tuel. kløft: sal. kyst: marin. land: andor, talan. lund: bor. mark: (ager) ars, (grænseegn) mor, (VO) myr. marsk: clay. mose: drin. pas: ceril, (SO) ciril. pynt: dol. sand: dar. skov: don/dun, (løvskov) mirdon. slagmark: val. slette: andal, parle. sten/klippe: gond, kirth, ondras. strand: daril. sø: ? vadested: enin. vand: an. vandfald: ansor. ø: farn, (lille ø i flod) san.

Metaller og mineraler

bronze: ? guld: arusa. jern: eida, garatheyn. kobber: cortha, (VO) cyrith. malakit: malakith. perle: olar. stål: isen. sølv: merula. tin: ?

Vækster

ahorn: pontal. asketræ: brytal. bark: bryn. birketræ: albryn. blomst: yolande, (småblomst) kis. bregne: fern. bøgetræ: targal. egetræ: drugal. frugt: ena, eleint. fyrretræ: shel. græs: galara. have: yavan. kløver: kis. korn: ner. lilje: estril. lindetræ: lin. lyng: as. lærketræ: prim. løn: agal. løv: galara. piletræ: hirmyr. rose: elesias. tidsel: persis. torn/tjørn: dorn. træ: tal. trækrone: kythorn. vin: mer. vintergæk: nénëkis. æble: abal.


Oerdiske navne

Når oerdiske børn fødes, udstyres de først med et kælenavn. Når de fylder syv år, modtager de derefter deres egentlige navn, som ofte henviser til fremtrædende egenskaber ved dem.

Kvindenavne

Aladra “Østens datter”. Alba “Den Hvide”. Anaria “Den lyse”. Højadeligt navn. Aria “Den fagre, den lyse”. Arkina “Den rødhårede”. Belara “Det klare lys”. Belgara “Lysets skjoldmø”. Caladra “Den tredje datter”. Cyrakina “Den kobberhårede”. Cynthia (ukendt). Darlana, Darlena (ukendt). Dorina “Herskerinde”. Dragana (Vestoeridisk, ukendt betydning). Eladra “Første datter”, udbredt navn til ældste datter). Eledra ”Første prinsesse”. Elena “Første frugt”. Erinera “Lille fugl”. Estria “Den snilde”. Galadra “Den første datter”, vestoeridisk. Galanna Den friske pige, forår; Galedra ”Den første prinsesse”. Navn på ældste prinsesse i Cormyr. Irdra “Den mindste datter”. Isolde (ukendt betydning). Kiladra “Anden datter”. Kora “Hjerte”. Larana/Lana/Lara “Den elskede”. Bruges mest som kælenavn for piger. Marion “Havbrisen”. Bruges især ved kysterne i Arranas og Tolnedra og på Tågeøerne). Morgana “Den mørke”. Morkina “Den mørkhårede”. Nalba Drillepind, mest kælenavn. Ria Formentlig kortform for Aria. Sara “Den dejlige”, Selina “Måne”. Selinara “Månelys”. Navnkundig dronning af Shanara. Solora “Ryttersken”. Tanara “Det friske lys”. Uleria “Min trøst, vestoeridisk. Valara “Det stærke lys”. Valeria “Fjendebetvingerske”. Yoladra “Blomsterdatter”. Yolana “Den blomstrende”.

Mandsnavne

Aeran “Søfareren”, især udbredt på Tågeøerne. Albus ”Den Hvide”. Aldus ”Den Gamle”. Anakin “Den blonde”. Anarion “Søn af lyset”, Shanaras første konge. Aragal “Det friske lys”. Arian “Den fagre”. Arkin “Den rødhårede” Ardelon Ukendt betydning. Arion “Den fagre, den lyse”, navn på Tarans yngste søn. Aron ”Hingst”. Avran(thus) “Det kloge hoved”, forkortes gerne til Avran”. Avron “Den kloge”. Bruges mest som tilnavn. Baldor ”Den stærke arm”. Baldrik “Den stærke kriger”. Baldur ”De stærke arme”. Balgar ”Den stærke kriger”. Balor ”Den stærke”. Belgarion “Gudernes ætling”. Navn på højkonge. Berengar ”Bjørnekriger”. Bruges især i Furyondy. Caladan “Den tredje søn”. Cedric “Den vævre kriger”. Corcoran “Hjertekrigeren”, bruges mest i Calantara. Donthar ”Fanebæreren”. Doran Ukendt betydning. Dorian ”Mesteren, herskeren”. Durdrik “Dværgkrigeren”. Ekthalyan Ukendt betydning, bruges kun i Calantara. Eldacar “Den hellige kaptajn”, Tarans næstældste søn og vestoeridernes stamfader. Eldan “Første søn”. Udbredt navn til ældste søn. Eldreth ”Første prins”. Elendil “Først blandt ligemænd”. Tarans ældste søn og højkonge. Enkilar. Vestoeridisk. Ergar “Den lille kriger”. Erian “Betvingeren”. Almindeligt mandsnavn. Estrian “Den snilde”. Estrin “Rådgiveren”. Galedros Navn på hertugerne af Cormyr.
Galdred “den første prins”. Galdreth ”Første prins”, navn på kronprinsen af Cormyr. Ganor ”Den standhaftige”. Garin Betyder bare ridder, meget udbredt navn. Gilganor “Den standhaftige vogter” Hadric “Den seje kriger, den udholdende kriger”.
Haldeth Ukendt betydning. Hamil. Ukendt betydning, især udbredt i slægten Penhaligon. Haradan/Haran ”Nord-sønnen”. Illidan “Den anden søn”. Irdan “Den mindste søn”. Isenfaen ”Stålets ven”. Isengar ”Stålkrigeren”. Isenthar ”Stålbærer”. Kildan “Den anden søn”. Landorin ”Spydmester”. Laron “Den elskede”. Bruges mest som kælenavn til drenge. Maldric “Den sidste kriger”. Maragorn “Den ædle hjort” Tarans tredje søn og Velunas grundlægger. Mirdon “Løvskov” Morkin “Den sorthårede”. Myrlok ”Grænsernes beskytter”, vestoeridisk. Nalbon “Drillepind”. Neogar “Den usynlige kriger”. Neossar formentlig “Den usynlige præst”
Nerdan ”Korn-søn”. Mystisk navn af vestoeridisk oprindelse. Mest anvendt om sønner, et ellers barnløst par får i en sen alder.
Oldrik “Den tykke kriger” Orin “Mand”. Patrick “Den stolte kriger”
Peregrin “Vandringsmanden”. Ragorik ”Den vrede kriger”
Solan/Soloran ”Rytteren”. Tristan “Den bedrøvede”’. Turdrik ”Den mægtige kriger”. Turgon “Den mægtige klippe”. Tymgar “Den heldige kriger”, meget udbredt. Urgan. Formentlig ”Den mørke hånd”, mest benyttet i Huset Solanthus. Uther ”Den forfærdelige”.
Valerian “Fjendebetvingeren”, navn på højkonge.