Elûne

Domæner: Knowledge, Life, Twillight
Bopæl; Ilmarin
Alignment: LG

Himmeldronningen Elûne er mage til Erebius, Ilmarins Dronning og gudinde for fred, håb, stjerner og harmoni. Hun har magt over dødeliges søvn og drømme som hun fylder med anelser og drømmesyn. Det siges, at selv i det dybeste Helvede kan Elûnes lys række, og at hun undertiden sejler gennem natten på en stjernevogn trukket af svaner. Synet af Elûne siges at være så skønt, at det giver fred i sjælen og får de, som er gamle og dødsmærkede til at møde døden med sindsro.

Mens Erebius tænker i helheden og lægger lange planer, tager Elûne udgangspunkt i den enkelte. Derfor forekommer hun også mere nærværende end sin mage og er langt mere elsket. Den ene kan dog ikke eksistere uden den anden – omtanken og medfølelsen.

Hvorvidt ”Elûnes døtre”, Nessa (uskylden) og Saerone (medfølelsen), virkelig er Erebius’ og Elûnes afkom, eller om de er aspekter af Elûne, strides de lærde om. I givet fald er Elûne også mor eller mormor til Paladin.

Elûnes kirke

Elûne er skytsgudinde for dronninger og er især populær blandt kvinder, men især i Højriget og De Syv Riger æres hun af høj som lav.

Elûnes (og Saerones) præstinder er først og fremmest helbredere af legeme og sind og driver hospitaler i mange byer. Endvidere driver de hjem for forældreløse og også mange klostre er viet til Himmeldronningen.

Elûnes kirke er den næstmægtigste i Højriget og også udbredt i De Syv Riger. Den ledes ledes af matriarker, som blandt andet regerer i Tamon, Arranas (Ilion) og Tågeøerne (Asperdi). Matriarken i Tamon regnes som kirkens uofficielle moder, men generelt er kirken mindre hierarkisk end Raos.

Elûnes præstinder

Spell list:
Cantrips: Guidance, Light, Mending, Resistance, Sacred Flame, Spare the Dying, Thaumaturgy, Word of Radiance
1st level: Bless, Ceremony, Command, Cure Wounds, Detect Evil and Good
Detect Magic, Detect Poison and Disease, Guiding Bolt, Healing Word, Protection from Evil and Good, Purify Food and Drink, Sanctuary, Shield of Faith
2nd level: Aid, Augury, Calm Emotions, Continual Flame, Darkvision*, Enhance Ability, Gentle Repose, Hold Person, Lesser Restoration, Locate Object, Prayer of Healing, Protection from Poison, Silence, Spiritual Weapon, Warding Bond
Zone of Truth
3rd level: Beacon of Hope, Clairvoyance, Daylight, Dispel Magic, Glyph of Warding, Life Transference, Magic Circle, Mass Healing Word, Protection from Energy
Remove Curse, Revivify, Sending, Spirit Guardians, Tongues
4th level: Banishment, Death Ward, Divination, Freedom of Movement
Guardian of Faith, Locate Creature
5th level: Commune, Dawn, Dispel Evil and Good, Flame Strike, Geas, Greater Restoration, Hallow, Holy Weapon, Legend Lore, Mass Cure Wounds, Planar Binding, Raise Dead, Scrying
6th level: Find the Path, Forbiddance, Harm
Heal, Heroes’ Feast, Planar Ally, True Seeing, Word of Recall
7th level: Conjure Celestial, Divine Word, Etherealness, Fire Storm, Plane Shift, Regenerate, Resurrection, Symbol, Temple of the Gods
8th level: Antimagic Field, Control Weather, Earthquake, Holy Aura
9th level: Astral Projection, Gate, Mass Heal, True Resurrection

Hvis præstinden ikke bruger rustning, har hun en AC svarende til 10 + DEX Bonus + WIS Bonus

C h a n n e l D i v i n i t y : P r e s e r v e L i f e Starting at 2nd level, you can use your Channel Divinity to heal the badly injured. As an action, you present your holy symbol and evoke healing energy that can restore a number of hit points equal to five times your cleric level. Choose any creatures within 30 feet of you, and divide those hit points among them. This feature can restore a creature to no more than half of its hit point maximum. You can’t use this feature on an undead or a construct.