Snofru

Eldath, Olidammar, Bard

Skælmen Snofru er skytsgud for skjalde, gøglere, gækkere og vandringsmænd, undertiden svindlere og tyve. Visse anser ham også som guddom for kildespring, og han er muligvis beslægtet med Aspira. Onde tunger anser ham også for at inkarnere ansvarsløshed og dårskab, og under alle omstændigheder fremstilles han gerne som en helt ung mand eller et barn, ofte også som en elv eller halvelv.

Snofru er en sælsom magt. Dels lader det til, at han uhindret kan vandre mellem verdener og nå steder, som få andre kan nå. Ifølge legenderne er han også dømt til bestandigt at vandre. Nogle siger, det ligger i hans natur, andre at han soner en uret han begik i en forgangen tidsalder.

Dernæst undergår han en bestandig forandring knyttet til årstiderne. Om foråret er han en sorgløs yngling, men som året går, modnes han også, og ved vintertid fremstår han som en gammel livsklog gubbe.

Dette har fået lærde til at hævde, at han på mystisk vis er knyttet til Jolande og andre af naturens guder.

Tilbedelsen af Snofru

Naturligt nok æres Snofru af skjalde over hele Erytiua. I Østen kaldes han Bard eller “Skjalden”. Han har hverken templer eller præsteskab, men især kildespring er viet til ham. Det samme er skjaldekollegier, klipper og lunde.