Almor

Hovedstad: Rauxes (vinter) og Sethanon (sommer)
Styreform: Hertugdømme under Hertug Galedros IX Naelex
Grevskaber: Cardolon, Cormyron, Eleghon, Erion, Erundel, Ganmarin, Ganovan, Maragal, Nordrin, Rauxes, Sarathor, Sethanon, Taravin, Tarthorak, Thanath
Befolkning: 763.400 (næsten alle mennesker)
Areal: 187.628 km2
Handelsvarer: Bøger, glas, guld, heste, jern, klæde, kvæg, lejesoldater, ost, tømmer, vin, våben og rustninger

Almor betyder “Vestmarken” og er det største og mægtigste hertugdømme i Højriget. Det fører arven fra det oerdiske kongerige Bithynia videre. Landet ligger mellem Tågetinderne i øst og den mægtige flod Velverdyva i øst. Mod syd ligger Hertugdømmet Valethor, mod nord Skjoldtinderne og Cardolons vidtstrakte heder. Landet er en grænseegn og har ofte været skueplads for kampe. Det er også porten mellem Højriget og landene i vest. Det er kendetegnet ved mange små byer. Der er hele femten grevskaber, samt den frie rigsstad Rel Mord.

Almor adskiller sig fra de øvrige oeridiske lande ved at være regeret af et vestoeridisk hus, Naelex, som er blandt de få overlevende fra det hedengangne Bithynia. Huset har et dårligt forhold til såvel højkongen som til de øvrige oeridiske slægter.

Største byer

Almor har adskillige mindre byer, men kun en håndfuld storbyer.

Rauxes (38.300). Almors største by, hertugernes vinterresidens og sæde for landets vigtigste trolddomsskole. Byen lever af trafikken på Velverdyva og er samtidig knudepunkt for handlen mellem Højriget og Urnst og landene længere mod vest. Rummer den største flodhavn på hele Velverdyva. Også Kendt for sit køkken, sin særlige byggestil og sine kanaler. Den har smalle og mørke brostensbelagte gader, som åbner op i lyse pladser. Det meste af byens liv foregår bag facaderne.

Rel Mord (36.320). En fri by, som ligger mellem Almor og Valethor, og som står under Højkongens direkte beskyttelse. Byen er især blevet rig på grund af sine vævere og spindere, samt takket være oplandet, der frembringer nogle af Højrigets bedste vine. Her lever størstedelen af de indbyggere i Almor, der ikke er mennesker. Det gælder især dværge og gnomer. Byen regeres af en række fraktioner, der kæmper indædt indbyrdes, og hvis ledere gerne opererer i kulissen. Derfor er det en temmelig kaotisk by med mange farer og muligheder.

Rethem (11.682). Almors åndelige centrum og sæde for patriarken af Almor. Ligger ved den vigtige handelsvej mellem Tamon og Velverdyva.

Sethanon (15.000). En af de stærkeste fæstninger i det østlige Faerûn og hovedsagelig bygget af dværge. Grundlagt af Eldacar, som dvælte her, før han drog videre vestpå og grundlagde Bithynia. Derfor er den også mytisk for de vestlige oeridere. Den ligger ved Sethanon-søen i nord, den mægtige flod Velverdyva i vest og er ellers omgivet af sorte forrevne klipper. Skønt den har været belejret mange gange, er den aldrig blevet indtaget.

Heraldik

Historie

Det var Eldacar den Mørke som først begyndte at tæmme Almor og anlagde Sethanon efter, at han var blevet forvist fra Tamon. Efter sejren over Tharizdûn udbyggede han sin magt over området, men brugte det meste af sin energi på at opføre Meneloth og sit kongerige Bithynia længere mod vest hinsides Velverdyva.

Mens Bithynia eksisterede, var Sethanon et Hertugdømme i dette vestoerdiske kongerige, men det stod kun af egnen omkring Sethanon-søen og af Velverdyvas bredder ned til Rauxes. Det indre af landet bestod af vildnis og af en række mindre østoeridiske grevskaber.

Dette ændrede sig med Bithynias fald i DR929. Mens langt hovedparten af de vestoeridiske riddere døde i Meneloth, holdt en gren af Eldacars slægt, Huset Naelex, stand i Sethanon. Her modstod de heksekongens styrker, som forgæves løb storm mod fæstningen, og efterfølgende var hertugen af Sethanon i stand til at samle Almor under sig.

Sagen var den, at Den Store Sot, som gik forud for Heksekongens stormløb, havde taget livet af det meste af Almors østoeridske ridderskab. Andre var efterfølgende faldet i krig, og de behøvede en leder til at forsvare deres land, mens Kong Valerian var på korstog.

Gennem giftermål, diplomati og trusler fik vestoeriderne dermed held til at blive hertuger af hele det nuværende Almor, og ved også at tæmme vildmarken, fik de opbygget det stærkeste hertugdømme i Højriget.

Det var siden ført til mange gnidninger mellem hertugerne af Almor og deres øst- og sydoeridiske frænder. Forholdet er ikke varmt, men Almor vogter bredderne af Velverdyva og er dermed rigets forsvar med angreb fra vest.