Furyondy

Hovedstad: Eldon
Styreform: Kongerige under Kong Emrohir Berengil
Grevskaber: Angel, Brethil, Eldon, Ratik
Befolkning: Anslået 80.000 mennesker (især oerdiere og nordboer), dertil et ukendt antal hobbitter, dværge og elverfolk
Areal: Ukendt, og riget har ikke faste grænser
Handelsvarer: Læder, pelsværk, reb, tømmer, uld, urter, ædelstene (Gantylgrym)

Furyondy er den nyeste og mest uciviliserede del af Højriget. Store dele af landet er ødemark, og her er kæmper, trolde, ulve og alskens andre væsener. Det er land, hvor man bestandigt er i fare, og derfor er folkene herfra seje og kampvante.

Både i og omkring Furyondy bor der både elverfolk, dværge og hobbiter. Elverne regerer i det mægtige skovland Celadon, dværge i fæstningen Gantylgrym, og hobbiterne dvæler i Hobbitmark i den sydøstlige del af riget.

Vigtigste lokaliteter

Angelkraag

Under Dragekrigene anlagde oeriderne denne dystre fæstning, der bevogter lavlandet mod angreb fra bjergene i vest. Selve fæstningen er dog ældre og fra før-oeridisk tid. Det er stadig Furyondys vigtige fæstning, som bevogter passet mod Hitlum mod angreb fra orkerne i Blodøkseklanen og andre.

Angelmar

En lille landingsplads ved floden Angels munding, som efterhånden er ved at udvikle sig til lille en by. Her drives handel med folkene fra Sværdkysten og Moonshae Øerne, og her kommer varer fra både Eldon og byer som Baldur’s Gate og Waterdeep.

Eldon

Den største by i Furyondy og sæde for Kong Emrohir. Byen er vokset støt, siden Furyondy blev et kongerige, men med sine små 8.000 indbyggerne er den stadig ubetydelig i forhold til andre byer i Højriget. Eldon ligger på skrænterne ned mod floden Angel og er velbefæstet. Over dens tårne vejer Furyondys stolte banner – en hvid hest på en grund bund.

I Eldon lever folk fra alle verdenshjørner, men de vigtigste befolkningsgrupper er nordboerne og oeriderne. Der hersker ofte et spændt forhold mellem de to folk, men kongeriget kan ikke klare sig uden nogen af dem.

Byen er hjemsted for templer til blandt andet Elûne og Stormbringer.

Gantylgrym

I bjergene i det nordøstlige Furyondy, på grænsen til kæmpelandet Hithlum, ligger en dværgby, der bebos af nogle vilde, hårdføre og krigsvante dværge.

Himlad

En stor højslette i bjergene vest for Eldon. Beboet af alskens lede kryb, og ikke mindst orkerne i Blodøkseklanen. Fra gammel tid har borgen Agelkraag bevogtet passet til sletten.

Hitlum

Engang regerede kæmperne over store dele af Furyondy. Efterhånden blev de dog fortrængt af elverfolk, dværge og mennesker, og har nu forskanset sig i bjerglandet Hithlum nordøst for Furyondy. Herfra foretager de undertiden plyndrinstogter ind i Furyondy, men i det store og hele er det pacificerede.

Hobbitmark

I det sydøstligste hjørne af Furyondy ligger dette lille hobbitrige, som består af idyliske små landsbyer. Hobbiterne kom hertil for nogle århundreder siden og var i starten truet af mange uhyrer. Efter at landet nord for Furyon blev tæmmet, har de dog levet i fred og nyder godt af samhandel med Kongen i Eldon og Hertugdømmet Arranas. Det meste af tiden, passer de dog sig selv. Øst for Hobbitmark står nogle gamle elvertårne, som vist er en arv fra det svundne Arvandor. Blandt hobbitslægter kan nævnes Blodpølse, Brøndgraver, Gyldenris og Hørhave.

Ratik

I det nordvestlige hjørne af Furyondy ligger den store Ratik-mose. Den er beboet af alkens lede bæster. En af Berengars håndgangne mænd lod dog opføre en borg ved mosen, og siden har de værste utysker været holdt i skak.

Furyondy

Historie

Landet nord for floden Furyon havde altid været en ødemark med kæmper, troldtøj og drager, hvorfra der i tidens løb havde været mange overfald ind i Arranas og Cardolan. Her var også samfund med elverfolk, dværge og hobbitter, men bortset fra sidstnævnte, ønskede disse ikke kontakt med menneskene. I forbindelse med Dragekrigene anlagde oeriderne nogle fæstninger i Furyondy, først og fremmest den mægtige Angelkraag.

I DR1135 gav Kong Taramon sin kaptajn, Berengar, lov til at kolonisere landet. Berengar var halvt oeridisk, halvt nordisk, og han havde mange nordboer i sit følge. Han kæmpede sig vej gennem ødemarken og grundlagde Eldon ved floden Angel. Endnu regnede oeriderne ikke dette folk for meget, og de var ikke en egentlig del af Højriget.

Da hændte det i DR1223, at en udsædvanlig hård og streng vinter ramte Højriget. Over den frosne Velverdyva trængte en mægtig rytterhær ind gennem Cormyr. Den satte kursen direkte mod Tamon og fejede al modstand til side. Den kom endog så vidt som til Tamons porte.

Højkongen havde sendt bud om hjælp til alle sine vasaller, men få magtede at trodse vinterstormene, der var så strenge, at det siges, at frostmøen Auril dansede foran Højkongens by.

Kun Berengars ætling, Isengar, drog i kamp med alle sine krigere. Gennem stormen red han fra Eldon til Tamon, og dér foran murene besejrede han fjenden. Som tak for den dåd, blev Furyondy en del af Højriget, og Berengars slægt dets konger.

Berengar af Furyondy