Ogír

Ogír kaldes “Skabelsens fader” og er skytsgud for snilde, skrivekunst og viden. Mens Erebius lærte dødelige at tale, var det Ogír, der lærte dem at skrive – at nedfælde viden i runer, som blev mejslet i sten, og bogstaver som blev skrevet på pergament.

Ifølge legenden drog Ogír rundt blandt Erythias folk og lærte dem meget om jorden de stod på, himlen over dem, og dybet under deres fødder. Imidlertid gik det op for ham, at dødelige nu engang dør og tager meget viden med sig i graven, og at mundtlige overleveringer er usikre. Derfor gav han dødelige skrivekunsten.

Ogír æres naturligvis af alle, der elsker viden og bøger, især lærde. Men han æres også af troldmænd, skjalde og præster, og er en udbredt guddom i mange lande, hvor han optræder under forskellige navne.

Nogle mener, at han stadig vandrer i Erythia, hvor han beskytter biblioteker og andre steder, der rummer viden. Normalt beskrives han som en gammel vandringsmand. Det siges også, at han et sted hinsides denne verden, har et bibliotek, der rummer alt, der nogensinde er skrevet.