Magiske skoler

Magiske skoler

Dæmonologi (Kogleri)

Læren om påkaldelse af ånder og unaturlige kræfter, i særdeleshed dæmoner og dæmoniske kræfter. Mange af formularerne er udviklet i det forgangne Zûlk.

1 – Arms of Hadar, Chaos Bolt. Hellish Rebuke, Unseen Servant
2 – Dragon’s Breath
3 – Conjure Barrage, Hunger of Hadar, Phantom Steed*, Summon Lesser Demons
4 – Elemental Bane, Evard’s Black Tentacles, Find Greater Steed, Mordenkainen’s Faithful Hound, Summon Greater Demon
5 – Infernal Calling, Planar Binding
6 – Planar Ally, Primordial Ward

Fortryllelser (Enchantment)

Magten over sindet og telepatiske evner. Højelverne var meste i denne form for trolddom.

0 – Friends, Message, Vicious Mockery
1 – Animal Friendship, Charm Person, Command, Compelled Duel, Comprehend Languages, Heroism, Sleep
2- Animal Messenger*, Calm Emotions, Detect Thoughts, Enthrall, Hold Person, Suggestion, Zone of truth
3 – Catnap, Enemies Around, Sending
4 – Charm Monster, Compulsion, Confusion, Dominate Beast
5 – Dominate Person, Geas, Hold Monster, Modify Memory, Rary’s Telepathic Bond, Synaptic Static
6 – Mass Suggestion
7 – Power Word Pain
8 – Antipathy/Sympathy, Dominate Monster, Feeblemind, Mind Blank, Telepathy
9 – Power Word Stun, Psychic Scream

Forvandlinger (Transmutation)

Magisk skole som fokuserer på forvandlinger. Mange af formularerne er udviklet i det hedengangne Zûlk.

Cantrip;

Vækst. Du fremskynder en proces. For hvert niveau, du befinder dig på, kan du fremskynnde udviklingen op til ét år, men du kan sætte den til, hvad du ønsker. Effekten afhænger af målet, som får et FYS. For mennesker vokser negle, hår og skæg ud, og bliver måske gråt, mens planter skyder op af jorden. Kan også bruges af utålmodige kokke, som straks kan få spejlægget færdigt. Skabninger kan ikke dø af alderdom gennem denne formular. U: H V: 10 minutter.

0 – Blade Ward, Prestidigitation, Primal Savagery
1 – Expeditious Retreat, Jump, Longstrider, Zephyr’s Strike
2 – Alter Self, Barkskin, Darkvision, Enlarge/Reduce, Levitate, Magic Weapon, Skywrite, Spider Climb
3 – Gaseous Form, Haste, Slow, Tiny Servant
4 – Fabricate, Freedom of Movement, Giant Insect, Polymorph
5 – Animate Objects, Awaken, Passwall, Reincarnate
6 – Create Homonculus, Tenser’s Transformation
7 – Etherealness, Reverse Gravity, Sequester
8- Animal Shapes, Glibness
9 – Mass Polymorph, Shapechange, Time Stop, True Polymorph

Heksekunst

0 – Acid Splash, Infestation, Poison Spray
1 – Bane, Dissonant Whispers, Grease, Hex, Ray of Sickness, Tasha’s Hideous Laughter, Witch Bolt
2 – Blindness/Deafness, Cordon of Arrows, Crown of Madness, Darkness, Melf’s Acid Arrow, Web
3 – Bestow Curse, Stinking Cloud
4 – Blight, Sickening Radiance, Vitriolic Sphere
5 – Cloudkill, Conjure Volley, Contagion, Insect Plague
6 – Eyebite, Harm, Otto’s Irresistable Dance
9 – Imprisonment

Hellig magi (Hvid magi)

Den magi, der benyttes af hvide præster, paladins og tilsvarende figurer.

0 – Thaumaturgy, Word of Radiance
1 – Bless, Ceremony, Detect Evil and Good, Divine Favor, Guiding Bolt, Protection from Evil or Good, Sanctuary, Searing Smite, Shield of Faith, Thunderous Smite, Wrathful Smite
2 – Branding Smite, Spiritual Weapon, Blinding Smite
3 – Crusader’s Mantle, Spirit Guardians
4 – Banishment, Guardian of Faith, Staggering Smite
5 – Banishing Smite (eller hellig), Dispel Evil and Good, Hallow, Holy Weapon, Wall of Light
6 – Heroes’ Feast
7 – Conjure Celestial, Divine Word, Temple of the Gods
8 – Holy Aura
9 – Resurrection, Storm of Vengeance, True Resurrection

Ildmagi (elementar)

0 – Control Flames, Create Bonfire, Fire Bolt
0 – Produce Flame. Du bruger fingeren eller hånden til at sætte ild noget meget brændbart. Kan eksempelvis bruges til at tænde en pibe, tænde et bål eller sætte ild til en høstak eller lignende. Tingen brænder på normal vis, som om den var blevet antændt med et fyrtøj.
1 – Absorb Elements (Fire), Burning Hands, Chromatic Orb (Fire)
2 – Aganazzar’s Scorcher, Flame Blade, Flaming Sphere, Pyrotechnics, Scorching Ray
3 – Fireball, Flame Arrows, Protection from Flame
4- Conjure Minor Elemental, Fire Shield, Wall of Fire
5 – Conjure Fire Elemental, Flame Strike, Immolation
6 – Investiture of Flame
7 – Delayed Blast Fireball, Fire Storm
9 – Meteor Swarm
quench flames (al ild) går ud i given radius
tænde pibe

Illusioner (Illusions)

Kunsten at narre sanserne.

0 – Minor Illusion
1 – Color Spray, Disguise Self, Illusory Script*, Silent Image
2 – Blur, Invisibility, Magic Mouth*, Mirror Image, Nystul’s Magic Aura, Phantasmal Force, Shadow Blade, Silence*
3 – Fear, Hypnotic Pattern, Major Image
4 – Greater Invisibility, Hallucinatory Terrain, Phantasmal Killer
5 – Creation, Dream, Mislead, Seeming
6 – Mental Prison, Programmed Illusion
7 – Mirage Arcane, Project Image, Simulacrum
8 – Illusory Dragon
9 – Weird

Jordmagi (Elementar)

0 – Magic Stone, Mold Earth, Thunderclap, Thunderwave
1 – Absorb Element (Thunder), Chromatic Orb (Stone). Earth Tremor
2 – Earthbind, Heat Metal, Maximilian’s Earthen Grasp
3 – Erupting Earth, Meld into Stone, Melf’s Minute Meteors, Protection from Earth, Wall of Sand
4 – Conjure Minor Earth Elemental, Stone Shape, Stone Skin
5 – Conjure Earth Elemental, Transmute Rock, Wall of Stone
6 – Bones of the Earth, Flesh to Stone, Investiture of Stone, Move Earth
8 – Earthquake. Mighty Fortress

Kraftmagi

Kunsten at mestre de fysiske kræfter, der binder elementerne sammen.

0 – Mage Hand, Mending
1 – Catapult, Mage Armor, Magic Missile, Shield, Tenser’s Floating Disk*
2 – Arcane Lock, Knock, Shatter
4 – Otiluke’s resilient Sphere
5 – Bigby’s Hand, Destructive Wave, Telekinesis, Wall of Force
6 – Disintegrate
7 – Forcecage, Mordenkainen’s Sword

Liv

Kunsten at helbrede. Genopvækkelse af døde falder ikke under denne skole, da det ikke handler om helbredelse.

0 – Spare the Dying
1 – Cure Wounds, Healing Word, Purify Food and Drink
2 – Gentle Repose, Healing Spirit, Lesser Restoration, Prayer of Healing, Protection from Poison. Warding Bond
3 – Aura of Vitality, Beacon of Hope, Mass Healing Word, Revivify
4 – Aura of Life, Aura of Purity, Death Ward
5 – Greater Restoration, Mass Cure Wounds
6 – Heal
7 – Regenerate
9 – Mass Heal, Power Word Heal

Luft & Lynild (Elementar)

0 – Eldritch Blast, Gust, Shocking Grasp
1 – Absorb Elements (Lightning), Chromatic Orb (Lightning), Feather Fall, Fog Cloud
2 – Dust Devil. Gust of Wind, Warding Wind
3 – Call Lightning, Fly, Lightning Arrow, Lightning Bolt, Protection from Lightning, Wind Wall
4 – Conjure Minor Elemental, Control Weather (omskabes), Storm Sphere
5 – Conjure Air Elemental, Control Winds, Steel Wimd Strike
6 – Chain Lightning, Investiture of Wind, Wind Walk
7- Whirlwind
8 – Incendiary Cloud
Continual air (?)

Lys

0 – Light
2 – Continual Flame, Sacred Flame
3 – Daylight
5 – Dawn
6 – Sunbeam
7 – Prismatic Spray
8 – Sunburst
9 – Prismatic Wall

Metamagi

Denne skole skal ikke læres, men mestres af alle rigtige magikere (troldmænd, præster, druider, hekse, men ikke halv-magikere (jægere, paladins og skjalde). De enkelte formularer skal dog fortsat vælges

1 – Detect Magic*, Find Familiar* (flere versioner)
3 – Counterspell, Dispel Magic, Magic Circle, Nondetection, Remove Curse
5 – Circle of Power
6 – Contingency, Globe of Invulnerability
8 – Antimagic Field
9 – Astral Projection, Invulnerability, Wish

Mørke

4 – Shadow of Moil
8 – Maddening Darkness

Månemagi

Den magi som elverfolk og druider behersker

0 – Dancing Lights, Druidcraft, Shillelagh
1 – Entangle, Faerie Fire, Goodberry, Snare, Speak with Animals*
2 – Misty Step, Moonbeam, Pass without Trace
3 – Conjure Animals, Plant Growth, Speak with Plants
4 – Conjure Woodland Beings, Grasping Vine, Guardian of Nature
5 – Swift Quiver, Tree Stride. Wrath of Nature
6 – Conjure Fey, Druid Grove, Transport via Plants, Wall of Thorns
7 – Crown of Stars

Portalmagi

Evnen til at åbne magiske portaler til andre steder, som du kan træde igennem eller bruge til at hidkalde ting og væsener

2 – Rope Trick
3 – Blink, Leomund’s Tiny Hut, Thunder Step
4 – Dimension Door, Leomund’s Secret Chest, Mordenkainen’s Private Sanctum
5 – Far Step, Teleportation Circle
6 – Arcane Gate, Drawmij’s Instant Summons, Forbiddance, Scatter, Word of Recall
7 – Mordenkainen’s Magnificient Mansion, Plane Shift, Teleport
8 – Demiplane, Maze
9 – Gate

Runemagi

3 – Glyph of Warding
6 – Guards and Wards
7 – Symbol

Seerkunst

0 – True Strike
1 – Alarm, Beast Bond, Detect Poison and Disease*, Identify*
2 – Augury, Beast Sense*, Find Traps, Locate Animals or Plants, Locate Object, Mind Spike, See Invisibility
3 – Clairvoyance, Tongues
4 – Arcane Eye, Divination*, Locate Creature
5 – Contact other Plane*, Commune with Nature*, Legend Lore, Scrying
6 – Find the Path, True Seeing
8 – Commune*
9 – Foresight

Vand- & Frostmagi (Elementar)

0 – Frostbite, Ray of Frost, Shape Water
1 – Absorb Elements (Frost), Armor of Agathys, Chromatic Orb (Water), Create or Destroy Water, Ice Knife
2 – Snilloc’s Snowball Swarm
3 – Create (Food) and Water, Protection from Cold, Sleet Storm, Tidal Wave, Wall of Water, Water Breathing, Water Walk*
4 – Conjure Minor Water Elemental, Control Water, Ice Storm, Watery Sphere
5 – Cone of Cold, Conjure Water Elemental, Maelstrom
6 – Investiture of Ice, Otiluke’s Freezing Sphere, Wall of Ice
8 – Tsunami
Summon Spring (kilde)
Continual Freeze (frostbox)
Drain water from creature)

Åndemaning (Necromancy)

0 – Toll of the Dead,
1 – Cause Fear, Chill Touch, False Life, Inflict Wounds
2 – Ray of Enfeeblement
3 – Animate Dead, Feign Death, Life Transference, Speak with Dead, Vampiric Touch
5 – Antilife Shell, Danse Macabre, Enervation, Negative Energy Flood, Raise Dead
6 – Circle of Death, Create Undead, Magic Jar, Soul Cage
7 – Finger of Death
8 – Abi- Dalzim’s Horrid Wilting, Clone
9 – Power Word Kill