Acrobatics

(Dex; Armor Check Penalty, Untrained)

Sure-Footed: Halflings receive a +2 racial bonus on Acrobatics skill checks

Evnen til at holde balancen på smalle eller glatte overflader i en presset situation, såsom at løbe over en isbelagt sø, balancere på en reb eller stå oprejst på et dæk. GM kan også kræve at Acrobatics-check for at udføre akrobatiske stunts, såsom at dykke, snurre, slå saltomortaler eller rulle.

Check: Et vellykket Acrobatics lader dig forcere smalle eller ujævne overflader med halv fart. Du slår hver KR. Mens du gør dette, regnes du som fladfodet og får ikke din Dex-bonus til AC. Hvis du tager skade, mens du bruger Acrobatics, skal du straks slå et nyt Acrobatics mod samme DC for at undgå at falde eller blive slået til jorden.

Balancere

Overfladens breddeGrund Acrobatics DC
Mere end 1 meter0*
30 cm til 1 meter bred5*
16 til 30 cm bred10
5 til 15 cm bred15
Under 5 cm bred20
* Der kræves ikke Acrobatics for at rykke gennem sådanne overflader, mindre overfladen øger sværhedsgraden til 10 eller højere.

Overflademodifikationer

Acrobatics mofikationDC Modifier
Let obstrueret (grus, sand)+2
Svært obstrueret (hule, murbrokker)+5
Let glat (våd)+2
Meget glat (iset)+5
Let skrænt (<45°)+2
Hård skrænt (>45°)+5
Let ustabil (skibsdæk i hårdt vejr)+2
Meget ustabilt (skibsdæk i storm)+5
Ekstremt ustabilt (jordskælv)+10
Bevæge sig med fuld fart over smalle steder+5*
Acrobatics 101 — 5E D&D Skills and Skill Checks – Nerdarchy

Ydermere kan du med Acrobatics rykke gennem en modttanders zone uden at fremprovokere et frit angreb. Du bevæger dig med halv fart. du kan også bevæge dig med fuld fart, men så øges DC med 10. Du kan ikke bruge Acrobatics på denne måde, hvis din fart er reduceret som følge af tung rustning eller tunge byrder. Du kan bruge Acrobaticsd på denne måde, selv om du ligger ned, men det kræver 1 fuld handling at rykke 1 felt (5′) og DC øges med 5. Hvis du fejler, har du brugt din Bevægelse og udløser et frit angreb.

Rykke gennem modstanders zoneModstanders Combat Maneuver Defense
Rykke gennem modstanders felt5 + opponent’s Combat Maneuver Defense
* This DC is used to avoid an attack of opportunity due to movement. This DC increases by 2 for each additional opponent avoided in 1 round.

Springe og hoppe

Du bruger også Acrobatics til at springe og hoppe. DC fordobles, hvis du ikke har tilløb på mindst 10 fod.

LængdespringAcrobatics DC
5 feet (1,5 meter)5
10 feet (3 meter)10
15 feet (4,5 meter)15
20 feet (6 meter)20
Mere end 6 meter+5 per 5 feet (1,5 meter)
High JumpAcrobatics DC
1 foot (30 cm)4
2 feet (60 cm)8
3 feet (90 cm)12
4 feet (1,2 cm)16
Mere end 1,2 cm+4 per foot (30 cm)

Finally, you can use the Acrobatics skill to make jumps or to soften a fall. The base DC to make a jump is equal to the distance to be crossed (if horizontal) or four times the height to be reached (if vertical). These DCs double if you do not have at least 10 feet of space to get a running start. The only Acrobatics modifiers that apply are those concerning the surface you are jumping from. If you fail this check by 4 or less, you can attempt a DC 20 Reflex save to grab hold of the other side after having missed the jump. If you fail by 5 or more, you fail to make the jump and fall (or land prone, in the case of a vertical jump). Creatures with a base land speed above 30 feet receive a +4 racial bonus on Acrobatics checks made to jump for every 10 feet of their speed above 30 feet. Creatures with a base land speed below 30 feet receive a –4 racial bonus on Acrobatics checks made to jump for every 10 feet of their speed below 30 feet. No jump can allow you to exceed your maximum movement for the round. For a running jump, the result of your Acrobatics check indicates the distance traveled in the jump (and if the check fails, the distance at which you actually land and fall prone). Halve this result for a standing long jump to determine where you land.

When you deliberately fall any distance, even as a result of a missed jump, a DC 15 Acrobatics skill check allows you to ignore the first 10 feet fallen, although you still end up prone if you take damage from a fall. See the falling rules for further details.

Many conditions can affect your chances of success with Acrobatics checks. The following modifiers to target DCs apply to all Acrobatics skill checks. The modifiers stack with one another, but only the most severe modifier for any one condition applies.