7. Færdigheder

Tage 10 og Tage 20

Et skill check afspejler et forsøg på at opnå noget under en eller anden form for pres. Hvis et sådant pres ikke foreligger, er tingene enklere.

Tage 10: Hvis du ikke bliver distraheret eller er i umiddelbar fare, kan du vælge at “Tage 10”. Du vælger at “slå 10” i stedet for d20. Det betyder gerne, at mange rutineopgaver lykkes.

Tage 20: Hvis du har masser af tid, hverken trues eller distraheres og et fejlet skill check ikke medfører straf, kan du “tage 20”. Det svarer til, at du statistisk set slår 20, hvis du slår 20 gange. Det indebærer, at du forsøger igen og igen, indtil den sidder i skabet, og det indbefatter, at du fejler en række gange. Derfor tager det 20 gange så lang tid at “tage 20”. For et skill check, der normalt tager 1 KR svarer det til 2 minutter.

NB. Disse regler bruges ALDRIG for slag for koncentration eller caster level.

Bistå en anden

Du kan bistå en anden med at klare et skill check. Hvis du slår 10 eller mere på sit slag, får din frænde +2 på sit skill check (du kan ikke “tage 10”).