Ramor

Ramor

Den mest strålende af alle guder er Ramor, der blandt Erythias folk også er kendt som Amun-Ra og Marzok.

Ramor er guddom for ild og sol og æres derfor mest i de lande, hvor solens herredømme er størst. Det gælder såvel i Kemet som i landene syd for Dragehavet. Ligesom ilden skænker Ramor både liv og fortærer og er en fuldstændig nådesløs naturkraft. I sin tid blev han bundet på himlen, som det er beskrevet i Sagnet om Sol, Måne og Stjerner.

De som ærer Ramor hylder renhed og sandhed. Og er indædte modstandere af løgnen. De hylder guden gennem brændofre, og vulkaner har særlig betydning for dem.

Ramor blev til solguden grundet hans kærlige til Måegudinden (læs mere).