Caillecha

Hakheksen Caillecha er frygtet af søfarende overalt i Erythia, selv om hun æres af pirater og visse onde havvæsener. De lærde strides om hendes relation til Volmar. Nogle anser hende for at være hans mage, andre inkarnationen af hans vrede, og atter andre hans uforsonlige fjende.

Hvorom alting er, bør alle søfarende vogte sig for havheksens vrede og luner.