De Fem Kroners Lande

De Fem Kroner

Riger: Består af 3 kongedømmer, 4 hertugdømmer, 2 theokratier og 2 republikker
Hersker: Kongen af Helbrach er herre over kronen. Sydens krone befinder sig i Weinalda, Vestens i Groth i Attan, Nordens i Rheimgard og Østens i Koranon i Monsalyar
Største byer: Brach, Am Brofin, Messerin, Weinalda, Rennik
Befolkning: 5.374.000, langt de fleste er mennesker
Handelsvarer:

Landene vest for Højriget og De Sorte Bjerge kaldes De Fem Kroners Lande eller bare “Rigerne”. Det består af tre kongeriger, samt talrige hertugdømmer, grevskaber, frie byer og alt muligt andet.

Befolkningen er hovedsagelig flygtninge fra fortidens store krige. Helt tilbage til denne tidsalders begyndelse kom folk hertil fra Norden, Vesten og Syden på flugt fra Mahdûns horder. Sidst kom de oeridiske korsfarere og Kong Valerian hertil, og ryddede godt og grundigt op. De nedkæmpede pirater, forbød slavehandel og brændte onde præster og troldmænd, der tjente de mørke guder. Valerian inddelte også landet i fem kongeriger, før han omsider tog hjem igen.

Riget blev grundlagt med fem kroner med Brach i midten. Derudover er der Østens, Sydens, Vestens og Nordens krone. Østens Krone befinder sig i Monsalyar, Sydens Krone i Weinbrand, Vestens Krone i Attan og Nordens Krone i Rheimgard. Rigerne er et virvar af småkrige, skærmydsler, intriger og skiftende alliancer. Alle kæmper om magten, og visse steder har befolkningen endog taget magten og udråbt republikker. Der sker altid noget i Rigerne.

Attans Frie Byer

For 80 år siden var der borgerkrig i Caspia. Folkene i Attan benyttede lejligheden til at løsrive sig, og fik vinderen af borgerkrigen til at anerkende dem. Og de udråbte sig til en forbundsrepublik. Og den frihed har de tænkt sig i beholde. Trods mange angreb fra Caspia, værner de om deres frihed. Det gør de ved hjælp af diplomati, bestikkelse og lejesoldater, men også med den milits. som alle seks byer har opstillet. Byerne er kendte for deres tolerance og lokker fremmede til fra hele Erythia og fjernere himmelstrøg. Læs mere

Basaran

Et område nord for Helbrach, der domineres af Dragefødte.

Caspia

Et sønderlemmet kongerige, der engang også rummede AttanDette grevskab ligger smukt i skovklædt kuperet terræn. Udover lidt minedrift er det landbrugsland. Ridderne i Sterich har ry for at være intrigante og ambitiøse. Greverne har i tidens løb spillet deres mægtige naboer Brach, Weinalda og Graten ud mod hinanden og har opnået større magt end grevskabets størrelse tilsiger. De kaster også sultne blikke mod Attans frie byer og mener at have krav på Groth, som de i flere omgange har forsøgt at erobre. De har aldrig anerkendt byernes revolution og anser sig selv for at være de retmæssige arvinger til grevskabet Attan. Læs mere

Evoria

Indtil de seneste år var Evoria et grevskabet som så mange andre i Rigerne. Den regerende greveslægt var imidlertid “besmitttet med lykantropi” – de var slet og ret vampyrer. I flere år var der ingen, der bemærkede noget, ud over at folk forsvandt på mystisk vis. Efterhånden kom deres rædselsregime imidlertid for dagen, og de blev væltet af et forbund ledet af Kirken. Derpå blev landet omdannet til et teokrati, hvor det er ypperstepræsten, der regerer. Han har ledet en klapjagt på ikke bare vampyrer, men op enhver form for ondskab. Evoria er i dag det mest intolerante land i rigerne. Udøde, dæmoner og mørke præster jages med hård hånd, som intolerancen har bredt sig. Der er dødsstraf for tyveri, og troldmænd er forbudte. Man kan heller ikke føle sig for sikker, hvis man ikke er menneske – der er eksempler på at gnomer, hobbtiter og dværge er blevet forfulgt. Læs mere

Graten

Graten består af marskland og mørke skove. Det er et dystert tåget sted uden byer af betydning. Det blev grundlagt for mange år siden, da en flok riddere og lykkejægere fra Brant drog ind i Graten-marsken og vristede dem fra de uhyrer og trolde, der regerede der. Efterkommerne af disse riddere, har siden styret landet med jernhånd. Blandt disse få indspiste familier vælges landets konger. Her er en stærk militær tradition, og i reglen er det, den fremmeste kriger, der vælges til konge. Andre riddere kan udfordre ham i kamp til døden. Dette bevirker, at Graten har en af de mest frygtede hære i de tolv riger og har væsentligt mere indflydelse end der ellers tilkommer det fattige land. Læs mere

Halad

Store græssletter beboet af kentaurer.

Helbrach

Helbrach er et af de tre kongeriger i De Syv Riger og ligger midt i dem. Dets hersker har titel af konge, og det er i Brach, de syv riger gerne mødes for at ordne uoverensstemmelser. Landet er attrået af alle dets naboer, som intrigerer og blander sig gennemgribende i dets indre anliggender. Landet er nemlig et valgkongedømme, og selv om der er en vis tradition for, at ældste søn efterfølger sin far, er der ingen automatik i det. Da både naboerne og landets adel ønsker en svag konge, er der tradition for, at svage konger vælges. Landet er især berømt for sin glasproduktion. Læs mere

Hjortedalene

Engang var Hjortedalene et grevskab, men på en eneste nat blev landet lagt øde af nogle sælsomme skyggevæsener. Derefter var landet i perioder besat af forskellige marionetter. Tilslut smed indbyggerne dem ud, og der hersker nu anarki i det skovklædte land. Det regeres af forskellige røverhøvdinge og lokale indbyggere, og det eneste, der kan forene indbyggerne er trusler udefra. Læs mere

Lemork

Grevskab mellem Attan og Sterich i nord, kentaurerne i Halad i vest og minotaurerne i Bramante mod sydvest.

Messen

Et vigtigt hertugdømme i den nordvestlige del af Rigerne. Det er skovklædt, kuperet og smukt, og har fra gammel tid ry for borgernes energi og opfindsomhed. Det ligger på den vigtige handelsvej fra Urnst i øst, og her lever mange gnomer. Fra byen Oxen fører den lange karavanevej også til Balduran og Norden. Her er mange dygtige håndværkere, og landet kaldes også “rigernes værksted”. Det har længe været regeret af den samme familie, som i reglen passer sig selv og ikke blander sig i de mange intriger. I stedet elsker de vin, kvinder og sang. Folk som ikke sætter pris på messirernes arbejdsomhed og renlighed drager gerne væk og blive lejesoldater og eventyrere. Et gammelt sagn fortæller, at her engang var mange varebjørne og andre skiftlinge. Læs mere

Monsalyar

Et af de ældste og mest traditionsrige af De Syv Riger. Regeres af kongen i Koranon. Læs mere

Rheimgard

Sagnet fortæller, at den første hertug af Rheimgard erobrede landet ved at besejre en drage, der regerede over det. Siden har ridderne i hertugdømmet været stolte og selvbevidste, grænsende til det arrogante. De regerer fra stolte gamle borge rundt om i højlandet. Læs mere

Santomer

Dette rige blev grundlagt under Korstogene og blev stærkt påvirket af oeridisk kultur. Siden er det vokset i magt og anseelse under en række ambtiøse og duelige hertuger. De er mestre i magtpolitik, undertiden med våben, til andre tider i form af diplomati gennem giftermål og handelsaftaler. Det er ingen hemmelighed, at landet nærer ambitioner i forhold til naboerne Savon, Messerin og Brach. Santomer er kendt for sine ædle vine. En tradition siger, at landet første vinstok blev bragt hertil af en korsfarer fra Cormyr. Læs mere

Savon

Dette smukke og elegante grevskab blev også grundlagt af korsfarerne, især af korsfarere fra det gamle Shanara. Det er kendt for sine vine, sine smukke kvinder og ædle skjalde. Nogle få slægter er flygtninge fra Shanara, og det er det af Rigerne, der er mest præget af oeridisk kultur. Savon er hårdt trængt af sine naboer – Santomer i nord og Ambrofin i syd, men der er en tradition for, at unge oeridiske riddere drager hertil for at tjene deres sporer. Læs mere

Thaspal

Denne republik regeres af byens ledende købmænd. De hylder frihed, men reelt sørger rådet for at skaffe alle konkurrenter ad vejen. Det gælder andre købmænd, det gælder tyve og det gælder troldmænd. Riges styres med jernhånd, og her er et stort hemmeligt – og mindre hemmeligt – politi. Landet blander sig også i forholdene i Monsalyar og er en aktiv spiller i borgerkrigen i ledtog med købmændene i Lopolla. Ellers er det et frugtbart land, der producerer både korn og frugt og driver en omfattende handel. Læs mere

Weinbrand

Det fattigste af de tre kongeriger, og virker vildt og primitivt sammenlignet med Helbrach og Monsalyar. Ridderne herfra er stolte og selvbevidste. Hertugerne herfra er kendte for deres ambitioner, men også for deres snuhed. Skønt de undertiden slås med invasioner fra Halad og småkrigene med nabolandene, opnår de gerne deres resultater med diplomati. Tidligere var her guldminer drevet af dværgene, men selv om guldårerne er ved at tørre ud, er landet stadig rigt. Derfor benytter hertugerne i udstrakt grad bestikkelse, og ledere i mange nabolande er i lommen på dem. Især blander de sig jævnligt i kongevalgene i Brach. Når bestikkelse ikke forslår, benytter de ægteskabsalliancer og tyr en sjælden gang også til trusler. Der er spioner overalt i Rigerne, men Brants spionnertværk er blandt de mest udbyggede. Læs mere


Historie

De Syv Kroners lande udgjorde i århundreder imperiet Keogh.

For 400 år siden skyllede Heksekongens styrker ind over De Syv Riger og tilintetgjorde også Bithynia. Folk blev myrdet, plyndret og trælbundet, eller tvunget til at ære mørke guder.

Imidlertid kom den oeridiske højkonge, Valerian, og hans korsfarere til området (DR931-948). De besejrede Heksekongens styrker, slog hårdt ned på slavehandel og afgudsdyrkelse og indførte lov og ret. De etablerede også en ordning for området, der kopierede Højriget. De tolv fremmeste slægter skulle vælge en konge med sæde i Brach. Og det har siddet der lige siden. Imidlertid har rigerne brugt det meste af tiden på at slås indbyrdes.