Ixz

I de mørke skove i det vestligste Erygion, ligger et dystert og uheldssvangert sted – Ixz. Hjemsted for hekse gennem århundreder. Meget vides ikke om stedet, end ikke om det er en egentlig hekseskole, snarere er den måske organiseret som en druideorden.

Uanset hvad, er heksene fra Ixz frygtede. De påkalder dæmoner og nedkalder forbandelser over folk. I flere omgange har de været forfulgt, og Valerians korsfarere bekæmpede dem. Men ordenen har hver gang rejst sig.