Varsha

Varsha

Varsha

Varsha, eller De Fem Floders Land, er en samling lande og byer i den sydøstlige del af Erythia. De fleste dele af landet regeres af dæmonprinser, som nedstammer fra dæmonkongen Manupishtim. Da han blev tilintetgjort faldt hans blod over hele Varsha, og hvor det faldt sprang dæmoner op ad jorden.

Devaraya

Vigtig handelsby

Ilach

By viet til mørke guder.

Kalinga

Den største og mægtigste by i Varsha. Regeret af den mægtigste dæmonprins. Nord for byen, er der rige miner (af især ædelstene), ig der er vigtige handelsforbindelser med øst, vest og syd.

Mura

En af landets største byer.

Nanda

By ved grænsen til Jakif.

Tuluva

Handels- og havneby nær grænsen til Maratha.