Varshay

Officielt navn: Det Evige Land (Akshaya)
Befolkning: 1.520.000
Største byer: Myratja, Mansaputra, Shuma, Bangalid, Ilach, Primaya, Sandeval, Efolda, Palta, Kalinga, Nanda, Sagan Gajal
Handelsvarer: Krydderier, elfenben, bomuld, ædelstene (diamant, smaragd, rubin), tekstiler, tæpper, perler, keramik
Guddomme: Raksha, Yesra, Elathe, Ramor, Mahdûn (Nataraja), Urak (Tavamih), Volmar

Et stort land i den sydlige del af verden, som består af en række store byer regeret af maharahjaer. Der er seks klassiske magtcentre. En ældgammel kultur, hvis herskere er de såkaldte Rakshasas – en slags åndevæsener, der kan tage fysisk form, undertiden som mennesker, eller som dyr. såsom tigere, elefanter, aber, slanger eller andet. De kan både være gode og onde og er mestre i illusioner. Mansaputra og Shuma har fra gammel tid været landets hellige byer.

Religion

I Varshay er guderne lidt anderledes end i det østlige Erythia. Iklil (Svydana) er gudinde for død før tid, mens Rasha er tigerguden.

Lande

Amir. Vildt land med græssletter, hvis indbyggere er hyrder, der undertiden plyndrer nabolandene. Befolkning: 14.000. Hovedstaden Amis har 10.000 indbyggere.

Bangalid. Den største by i den vestlige del af Varshay. Herfra går der karavaner gennem Sandhavet til Kemet og vestpå til Rakiffa. Befolkning: 143.000. Bangalid (51.000). Efolda (36.000), Kerala (11.000). Maharajaen er aggressiv og intrigant, men kendt for at overholde aftaler.

Chaunan. Land dækket af græssletter, som ikke rigtig hører til Vashay. Folkene her er mest hyrder, som undertiden plyndrer naboerne. Til andre tider er de handelsfolk, pirater og smuglere. Befolkning: 63.000. Vigtigste byer er hovedstaden Sagan Gajal (31.000) og Onaubor (14.000).

Dehawi. Dækket af græssletter, Folkene her er mest hyrder, som undertiden plyndrer naboerne. Befolkning: 50.000.

Glantri. Land der er kendt for sine troldmænd og magiske skabninger. Befolkning: 17.000. Hovedstaden hedder Glantri (12.000).

Latifa. Ø i Bangal-bugten, der er vigtigt handelscentrum for handel med Rakiffa og Vashays kyst. Befolkning: 61.000. Hovedstaden hedder Palta (34.000), Mura (13.000).

Mitlun. Land langs mundingen af Sanar-floden. Befolkning. 42.000. Mitlun 17.000, Kosha Sanar 13.000

Moglawi. En vild kyststribe og en række øer med hovedstaden Moglawi. Folkene her er både købmænd, smuglere, pirater og perlefiskere. Frygtet for sine tigere. Befolkning: 43.000. Moglawi (19.000), Kosha Prim (14.000).

Nashram. Tigerens land. Et uhyggeligt rige for foden af Opalbjergene. Fyldt med gamle templer og ruiner og regeres af en ondsindet rakshasa i hovedstaden Ilach (45.000). Befolkning: 63.000.

Natsjar. Et ørkenland, der bos af vilde kriger på uindtagelige borge. Undertiden plyndrer de naboerne, undertiden tjener de som lejetropper i andres hære. Befolkning: 44.000. Vigtige byer er Tirfan (14.000), Apredu (11.000) og Vunkar (9.000).Primaya. Land, som især er vigtigt for handlen med det østlige Erythia, især via Zuksamad i Ulaj og Nanda i Sind. Dertil eksporterer landet også mineraler fra Opalbjergene, og her er dygtige smede og guldsmede. Herskeren har ry for at være aggressiv og intrigant. Befolkning: ca. 190.000. Hovedstaden er Primaya (42.000), hvor der blandt andet er store templer til Urak og Kurfin. Andre byer er Devaraya (28.000), hvor der er et stort tempel til Volmar, Perengu (25.000), Saf (23.000), Satwa (14.000) og Hajo (11.000).

Putra. Hjertet af Varshay. Har i umindelige tider været magtcenter og regerer den centrale del af Varshay. Er blandt andet kendt for de vældige elefanter, der lever i junglerne mod syd. Befolkning: 316.500. Mansaputra er en af de største byer i Varshay (95.000), og en af landets to hellige byer. Tarus (21.000), Narham (16.000), Iskar (16.000), Epurna (14.000), Esmel (11.000), Juba (10.000).

Salabad. Land langs den vigtige handelsvej mellem Putra og Bangal. Befolkning: 59.000. Salabad (21.000), Ulabor (11.000), Varul (10.000).

Shuma. Befolkning: 261.000. Hovedstaden Shuma (87.000) er rig og navnkundig, og en af Varshays to hellige byer. Byen er ustyrligt rig, især takket være de mange ædelstene i de omkringliggende bjerge, og kendt for sine fremragende kunsthåndværkere. Byens skytsgudinde er Avrenia, vævernes og edderkoppernes gudinde. Andre vigtige byer er Kalinga (33.000), Kosha Varob (25.000), Laputra (8.000). Maharajaen er aggressiv og intrigant.

Sind. Det nordøstligste rige i Varshay, består mest af bjerge og bakkeland. Beliggende ved grænsen til Jakif og har i perioder slet ikke hørt under Varshay. Regeres af en magtfuld Rakshasa, som har ry for at være god. Befolkning: ca. 100.000. Hovedstaden hedder Nanda (32.000), andre byer er karavanebyen Sagrum (17.000), og fæstningsbyerne Wailun (15.000) og Wynan (13.000). Landet ernærer sig mest af landbrug og minedrift.

Tjaan. Centralt beliggende og tæt befolket. Har ofte ligget i strid med Shuma, Glantri og Putra. Befolkning:375.000. Hovedstaden hedder Myratja (114.000). Sandeval (37.000), Tatuva (29.000), Italgog (19.000), Ungor (19.000), Klemperer (11.000).