Kæmper

Engang herskede kæmperne over store imperier. Til alle tider, har de tjent magtfulde herskere. Kæmperne har dog mange fjender – drager, dværge og mennesker i særdeleshed, og med tiden er de blevet et splittet og forfulgt folk.

Der findes mange forskellige slags kæmper.

Bakkekæmpe (almindelig kæmpe)

Den mest udbredte form for kæmpe, og den dødelige oftest oplever. De er ret beset store brutale vildmænd, der lever at af jage og plyndre. De er gerne lidt over 3 meter høje, vejer godt 500 kg og bliver op tul 200 år gamle. Disse kæmper slæber gerne rundt på 2d4 kampesten, samt d4+4 almindelige genstande og personlige værdigenstande. De foretrækker at kæmpe fra bakkerne og klippefremspring, hvorfra de overdænger fjender med kampesten. Disse sten rammer i en radius på 120 fod (40 meter). Alternaivt oversvømmer de fjenden med deres køller.

HP: 12d8+48 (102)
Intitativ: -1
Fart: 40 fod
Forsvar: 20 (-1 størrelse, -1 BEH, +9 naturlig, +3 huder)
Angreb: Kæmpekølle +16/+11 (2d6+10) eller kampesten +8/+3 (2d6+7)
Egenskaber: S25, B8, U19, I6,O10, CH17
Færdigheder: Atletik +9 (klatre, springe), Opdage +4

Stenkæmpe

Kæmper, som foretrækker at dvæle alene i dybe huler i klipper eller stormomsuste bjerge.

HP: 14d8+56 (119)
Intitativ: +2
Fart: 40 fod
Forsvar: 25 (-1 størrelse, +2 BEH, +11 naturlig, +3 huder)
Angreb: Kæmpekølle +17/+12 (2d6+12) eller kampesten +12/+7 (2d8+8)
Egenskaber: S27, B15, U19, I10, O10, CH11
Færdigheder: Atletik +10 (klatre, springe), Opdage +3, Snige +0