Gennem hulerne

17. januar 2024
DM: Christian
Spillere: David (Gord), Klaus (Mordred), Johan (Gilgamesh), Marianne (Faye)

Heltene begiver sig fra kloakkerne og ind i hulesystemet. Tunnelen munder ud i en hule med fire forgreninger. Ved hver af tre af de fire tunneler er der krattet nogle lodrette streger. Det viser sig, at disse lodrette streger – nogle gange én, nogle gange op til tre – findes forskellige steder ved indgangen til tunnellerne overalt i hulesystemet, men det lykkes aldrig heltene at regne ud, hvordan de skal tydes. De  prøver sig derfor frem, efterhånden som de bevæger sig videre ind i en labyrint af gange. 

Undervejs kommer de til en stor hule med stalagtitter, hvor 7 Piercers hænger under loftet og venter på bytte. Fjenden bliver afsløret af de to familiars, men Fays kat må lade sit overjordiske liv. Heltene løber gennem hulen, og undgår dermed de angribende væsener, der falder ned fra loftet. Den gennemtænkte strategi giver desværre bagslag lidt senere i en anden tunnel med huller boret ind i siderne, for Faye har adopteret fremgangsmåden uagtet, at hun ikke aner, hvad der venter længere fremme (magikere er jo kendt for ikke at være så kløgtige…). Hun render i forvejen og lige i “armene” på en Black Pudding. Dens meget kraftige syre får hende i knæ, og hun må trækkes bevidstløs ud af kampen. Heltene splitter buddingen i to versioner, men nedkæmper dem begge. 

Efter at have passeret en meget stor hule, hvor stalagmitter og stalagtitter er groet sammen til søjler, og hvor de to brødre hygger sig med at kaste om kap med sten med lys på, finder de en hule med en stor pool af vand, 50×50 meter., der skal passeres for at komme videre. Heltene regner ud, at søen er forbundet med havet, og de venter derfor på ebbe. Ebben afslører, at der er flade klipper under overfladen, så man kan gå tørskoet over. På den anden side begynder tunnellerne at se bekendte ud, og pludselig træder de fire eventyrere ud under stjernehimlen ved den bugt, hvor skibet med et stort D på siden, ligger. De overnatter på båden.