Multiverset

Verden består af en række forskellige riger eller verdener, som man kan rejse mellem, hvis man har de fornødne magiske evner og viden. Multiverset er inddelt som følger:

  • Midggård, samt dets to parallelverdener Arvandor og Skyggeriget. Disse verdener falder sammen, således at samme bjerge eller samme skove kan ses i dem alle. Det er også herfra, at visse formularer såsom conjure wooland beings henter deres væsener.
  • Vejene er Astralhavet og Æterhavet, som ligger udenom, og bruges som transport til de ydre verdener.
  • De ydre verdener er en lang række verdener med forskellige indbyggere, såsom Helvede og Abyssen, Ilmarin og Valhalla. Disse verdener befolkes af guder, djævle og dæmoner, samt deres skabninger.

Den Gamle Pagt

Blev i sin tid indgået mellem guder og djævle (men ikke dæmoner) og sætter rammerne for guders og djævles virke:

En guddom kan ikke:
1. Trænge ind i en anden verden, med mindre de inviteres.
2. Direkte hjælpe eller bistå en dødelig med en opgave.
3. Direkte redde en dødeligs liv.
4. Fysisk skade en dødelig eller direkte brug deres magi til at lade en dødelig komme til skade, medmindre:
a. Den dødelige tilbeder den givne guddom.
b. Den dødelige har forulempet den givne guddom.
c. Den dødelige har begpet overgreb mod den givne guddom.
d. Den dødelige har angrebet den givne guddom.

En guddom må:
1. Afsløre sin eksistens til en dødelig.
2. Tilbyde råd eller oplysning til dødelige, enten direkte eller indirekte
3. Sende dødelige på opgaver, som guddom ikke har lov til
4. Skabe et barn hvert 1000 år gennem en avatar:
a. Den guddommeliges barn får kun 1% af guddommens kraft
b. Den guddommelige blodlinje vil altid manifestere sig selv fysisk
c. Barnet må ikke leve naturligt længere end den levetid, der er normal for dets folk
5. Give dødelige fortryllede genstande:
a. Disse genstande kan ikke overskride niveau 7, som opregnet i Virsis Battalion Compenium
b. Disse genstande kan ikke have egenskaber, der overgår niveau 5, som opregnet i Boccib’s Matrix of Magic.
6. Give døde magt;
a. Via magi
b. Midlertidige guddommelige kræfter for at hindre dæmonhorden i at oversvømme Abeir-Toril.

Hvis en guddom bryder Den Gamle Pagt, regnes han som værende udenfor pagten:
a. Han får ikke beskyttelse fra nogen guddom eller lov, og er hjemfalden til straf. Dommen er altid glemsel.
b. Hvis en anden blander sig i straffen, er vedkommende også hjemfalden til glemsel.

Midgård

Den verden dødelige lever i, skabt ved verdens begyndelse. Det er er her de forskellige eksistensplaner løber sammen.

Abyssen

Verden opstod som en kamp mellem det guddommelige og det kaotiske i verdensaltet. En række guddommelige kræfter slap, men også dæmoniske kræfter slap ind. De bosatte sig i Abyssen med dens angivelige 666 verdener. Det betyder, at der udenfor verdensaltet er ældre og mægtigere dæmoner, end dem der befolker Abysssen.

Arvandor

E parallelverden også kaldet Druath Glenan eller Alfeverdenen og er hjemsted for Jolande og Habakuk. Det ligger op ad Midgård og Skyggeverdenen. For druider og elverfolk er det et sagnomspundet rige. Det er et grønt og frugtbart rige, hjemsted for de første af alle planter og fabeldyr. Her er sol og regn, kystalklare åer, gyldne morgener og magiske nætter, sang, dans og strengeleg. Jolande dvæler her på De Blomstrende Enge, Habakuk i Oldskoven. Ensilia jager i Alfemarsken. Det er ikke en ufarlig verden, for her er også uhyrer.

Astralhavet

Tiden er alt i Astralhavet, eller rettere manglen på tid. Det er som et stort sølvfarvet hav, med hvirvler af lys og skygge. Tusind år i Astralhavet, føles kun som én dag for en rejsende. Det kan nås fra alle steder i Midgård og fra det øverste plan af de ydre riger med magi, psionic eller en genstand. Det er en verden af tanker og drømme, der kan føre rejsende til det dæmoniske eller guddommelige.

Gehenna

En uhyggelig verden fyldt med alskens farer. Ligesom Tarterus er det kampplads mellem djævle og dæmoner.

Helvede

Helvede er hjemsted for de faldne guder, ledet af Tharizdûn. Det består af ni verdener regeret af Asmodeus, som måske er den mægtigste af de faldne guder næst efter Mahdûn. Består af Avernus, Dis, Minauros, Phlegethos, Stygia, Malborge, Maladoni, Caina og Nessus. Helvede er et grumt sted, men ikke uden en vis storhed, da det er skabt af guder – faldne og perverterede guder, men ikke desto mindre med den guddommelige gnist.

Ilmarin

Kaldes også Arcadia. Det hellige land, lysets rige, som er hjemsted for Erebius og Elûne og deres slægt, der regerer fra Celestiabjerget. Oeriderne mener, deres folk kom fra Ilmarin, og det siges at ligge langt mod øst hinsides Solonor Havet.

Limbo

En verden præget af ubeskriveligt kaos, alt er i konstant forandring. Mystiske væsener som slaad og githzerai siges at dvæle her.

Skyggeriget

En parallelverden, der ligger op ad Arvandor og Midgård. Det er et dystert og tavst rige, hvor alt er forskellige toner af grå. Det er et rige uden håb eller egentlig forandring og siges at være hjemsted for dødeguden Nemos.

Tarterus

Ligger mellem Abyssen og Helvede, og her udspiller sig mange kampe mellem dæmoner og djævle.

Udgård

Kæmpernes og de store uhyrers rige. Det er et rige præget af kamp, og også naturen er voldsom med vulkaner, jordskælv, sneskred og meget andet,

Valhalla

De stolte krigers rige, ledet af Stormbringer.

Æterhavet

En tåget verden, hvis grænser overlapper Midgård. Visse verdener kan se ind i denne verden, og formularer som see invisibility og true seeing giver dig samme evne.