Månehavet

Hovedstad: Ingen
Befolkning: 1.745.280 (Mennesker 69%, Orker 10%, Halvorker 6%, Hobbitter 5%, Dværge 5%, Ogrer 2%, Gnomer 2%)
Styreform: Oligarkiske bystater under oligarkisk styre
Religion: Tharizdûn, Hextor, Kôr, Umberlee
Import: Fødevarer, tekstiler
Eksport: Metal, pelse, ædelstene, tømmer, mineraler, slaver
Sprog: Astron, Damaransk

Månehavet er en stor naturlig sø nord for Dallandene, som er forbundet med Dragehavet via den lave, sumpede flod Lis. Området rummer mange mineralske rigdomme, men det er berygtet for sine dystre landskaber, hårde vintre, rasende drager, pirater og grovgriske lokalregeringer. Her findes nogle af Faerûns mest aggressive byer: Hillsfar, Mulmaster og Zhentilgar.

Hillsfar (Metropol 39.976). Ligger på den sydloge bred af Månehavet og kæmper med Zhentilgar om kontrol over området. Ligger omgivet af en rund ringmur med en enkelt port. Myndighederne begrænser ihærdigt adgang til byen, og ikke-mennesker er strengt forbudte. Byen ledes af Maalthiir, en dreven og skruppelløs troldmands-købmand. Han understøttes af De Røde Fjer, et tidligere lejekompagni, som tæller mere end 5.000 mand. Hillsfar er berygtet for sin arena, hvor der afholdes gladiatorkampe. Her er også en enklave af De Røde Troldmænd fra Thay.

Mulmaster (Metropol 46. 639). Bygget på siderne af et bjerg. Månehavet beskytter byen mod nord, og et stort fort vogter vejen, der fører mod syd til Vast. Nok den stærkeste fæstning omkring Månehavet. På bjerget ligger Tower of the Blade, hvor byens ledende familier dvæler. De ledes af Selfaril Uoumdolphin, der er en vild og lumsk mand, som i årevis har søgt at bremse Zhentarims indflydelse omkring Månehavet. Mulmaster har en hær på 6.000 sværd og 15 skibe, som dog mest er kogger og coastere. Mere dødelige er Cloaks of Mulmaster, en samling troldmænd, der har svoret af forsvare Mulmasters trone. Enhver troldmand fra niveau 4 bliver “overalt” til ar slutte sig til dem eller forlade byen. Der er over 200 Kapper, hvoraf 29 er niveau 12 eller højere. Lederen for dem er Thurndan Tallwand. Alle ikke-kapper har forbud mod at praktisere magi indenfor byen, og straffes med tortur, lemlæstelse og døden, hvis de gør det. I byen er et stort tempel til Tharizdûn.

Zhentilgar (Stor by 14.658). Den første menneskelige by ved Månehavet, og har altid været velhavende takket være minerne. På toppen af sin magt havde byen 57.000 indbyggere.