Phlegethos

Phlegethos er den fjerde kreds i Helvede. En ødemark af ild og lava. Det domineres af en uudholdelig varme, der endog sætter ild til luften og skaber følende og aggressive, der springer mod besøgende, men ikke mod de faste indbyggere. Jorden har sprækker, der udspyr sorte flammer, som danner en sø af flydende ild. Phlegetos rummer adskillige vulkaner, og er kendetegnet ved strømme af lava.

Styre

Phlegethos regeres af Belial og hans datter Fierna, et partnerskab som Asmodeus har tilladt. Kredsen er centrum for Helvedets retssystem. Ale stridigheder mellem djævle diskuteres i Den Diabolske Ret, en uafhængig institution under Belials ledelse, der kun svarer til Asmodeus. Det er også i Phlegethos, at djævle forfremmes til degraderes, gennem et ritual, der gør dem sårbare overfor kredsens flammer.

Steder

  • Abriymoch. En by af vulkansk klippe og krystal, bygget i bunden af en vulkan. Den siges at være bygget på graven af en gud, dræbt af Asmodeus. Den rummer adskillige kroer og forlystelsessteder. Her er en reservehær på 5.000 humatulad under ledelse af pit friend Gazra, der tjener som forsvar, hvis dæmoner når byen.
  • Jealous Heart. Rige for Inanna fra Unthers pantheon. En stor mark af højrødt støv og floder af blod, omend ikke så hed som resten af kredsen, men vækker en var glæde ved krige i besøgende og fastboende.
  • Flammegruben. Et sted for smerte og straf, men også for glæde og renselse, så det er svært at skelne mellem dem. Det er Phlegethos’ vulkanske center, en massiv sø af kogende skidt, der udsender hvide flammer, som strækker sig mange hundrede fod op i luften. I første omgang, virker de uskadelige for djævlene (der generelt er usårlige overfor ild), men selv djævle bliver pint af flammerne. Det er fordi, det ikke er almindelig ild, men helvedesild, en særlig varm energi, der udgår fra Helvede selv og smerter selv dem, der er usårlige overfor ild. Hængt over flammerne er jernkugler, holdt oppe af enorme bjælker. Den står under alle ærkedjævlene, og ozyluther kan dømme djævle, der bryder loven til Flammegruben, og alle ledere af Helvedets kredse kan sende lovbrydere der. Asmodeus er kendt for at sende, dem som forarger ham, til årevis af pinsler. Det er en straf, der kan få selv de hårdeste djævle til at skælve. Samtidig er mange af de vildeste og mest ambitiøse djævle kendt for frivilligt at underkaste sig Flammegruben.