1. Egenskaber

Der er seks grundegenskaber.

Styrke (STR). Din rå muskelkraft. Vigtig for krigertyper.

Udholdenhed (UDH). Din fysiske hårdførhed. Især vigtig for krigertyper.

Behændighed (BEH). Din hurtighed og fingerfærdighed. Vigtig for tyve og jægere.

Opfattelsesevne (OPF). Dine sanser og din generelle årvågenhed. Vigtig for jægere, tyve, skjalde og hekse.

Intelligens (INT). Din analytiske begavelse. Vigtig for troldmænd.

Viljestyrke (VLJ). Din mentale styrke, som både er din psykiske standhaftighed og din evne til at sætter dig igennem over andre. Vigtig egenskab for præster og paladins.

1.1 Køb af grundegenskaber

Som udgangspunkt har du 8 i alle grundegenskaber. For Grundpoint (GP) kan du dernæst købe øge de forskellige egenskaber. Jo højere egenskab, des dyrere er det. På niveau 1 har du 100 GP. Du behøver ikke bruge dem alle, for du får flere, når du stiger i niveau.

GrundegenskabPris (GP)Bonus
80-2
92-1
1040
117+1
1210+2
1315+3
1424+4
1536+5
1658+6
1780+7
18135+8

Eksempel: Tordek vil bare være stærk! Han bruger derfor 80 GP på at få STR17. Så har han 20 GP tilbage. Han bruger 15 GP på at få UDH13. Så har han 5 GP, og dem bruger han på at få 10 og 9 i henholdsvis BEH og OPF.

Eksempel: Rasmus vil derimod gerne være alsidig. Han bruger 96 GP (4 x 24) på at få 14 i STR, UDH, BEH og OPF. Så har han 4 GP tilbage, som han bruger på at få 9 i hhv. INT og VLJ.

En typisk ridder har måske S15, U14, B14, O10, I10 og V11. Dertil kommer så racebonus. Hvis ridderen er menneske, vil han måske sætte +1 til U og B.

1.2 Racebonus

Når du har købt dine grundegenskaber, modificerer du dem, efter det folk, du vælger til figuren. Denne bonus lægges til, efter at du har brugt dine GP. Hvis du senere optjener GP og vil bruge dem, tager du udgangspunkt i den værdi, egenskaben har før bonus er medregnet. På niveau 1 kan ingen egenskab kommer op på 18 efter modifikation.

Menneske: +1 til to forskellige grundegenskaber.

Elverfolk: Højelv (INT+2), Gråelv (OPF+2), Skovelv (BEH+2)

Dværg: UDH+2

Halvelv: BEH+1, OPF+1

Halvdæmon: STR+2

Hobbit: BEH+1, OPF+1