Nadrak

Officielt navn: Nadrak
Største byer: Mirgun, Karangula
Handelsvarer:  Skind og huder

Et stort steppeland, der bebos af en mængde stridende klaner, der gerne er i indbyrdes strid.  Kan de samles under en mægtig leder, er de imidlertid en stor trussel for naboerne, men også folk langt borte. Det skete, da Mahdûn samlede klanerne. For nylig er en ny mægtig khan blevet valgt, og nogle håber, andre frygter, at han kan gøre det igen.