Norden udgør den største del af Erugion. Her bor ikke mange mennesker. Til gengæld bor her dværge, trolde, jætter og drager. Det er et vildt og farligt område fyldt med fare og eventyr.

Balduran

Denne store by kaldes “Porten til Norden”. Den blev i sin tid grundlagt af oeriderne i Bithynia, men overlevede rigets fald. I dag er det en blomstrende handelsby, som ernærer sig af søhandel fra Nordland og Højriget og af karavanehandel med Pern i Nord og ad Oksesporet med De Tolv Riger i syd. Byen er også kendt som et af Erugion førende centre for lejesoldater. Den regeres af et råd bestående af købmænd og lejesoldatkaptajner.

De Blå Bjerge

Dværgenes stærkeste tilholdssted på Erugion er De Blå Bjerge. Her ligger de gamle dværgbyer Belegost, Ornost og ikke mindst Mirambar, hvor dværgenes mægtigste konge dvæler. Almindeligvis passer dværgene sig selv og ses mest i Pern og andre byer, når de handler.

Dorgonath

En bjergø mellem Erygion og Vesten. De lærde skændes om, hvilket af kontinenterne det tilhører. Folkene i Dorgonath er blandt de mest frygtede krigere i Erygion. Sagnet fortæller, at folket blev skabt i Zûlk, som en slags elitekrigere, der var usårlige overfor magi. Hvorom alting er, har de høje gråhudede barbarer stor modstandsdygtighed overfor trolddom. Da deres hjemland er fattig, vandrer de over store dele af Erygion med deres drabelige tohåndssværd på ryggen. De er modige og uforfærdede – og særdeles frygtede. De sætter pris på tavshed og ære.

Gwaedors rige

Denne kæmpemæssige sump er beboet af et ældgammelt væsen. Nogle siger, det er en guddom, andre en dæmon. I hvert fald regerer gamle Gwaedor over sumplandet, som er farligt, forunderligt og magisk.

Hogunmark

Denne frosne ødemark er berygtet som hjemsted for drager. En oeridisk talemåde lyder “Hvad skal jeg med den store orm fra Hogunmark?”, hvilket betyder noget i retning af “Kom til sagen”. Der lever dog mange andre væsener end drager på de frosne sletter, heriblandt også menneskelige snenomader.

Isdronningens Land

I dette frosne land med bjerge og skove lever en troldkvinde – og har gjort det i umindelige tider. Intet sundt menneske, begiver sig herhen.

Iskrystalbjergene

De højeste tinder i Erygion. Ligger mellem De Blå Bjerge og Troldhøje, men er anderledes ubeboede. Her lever alskens væsener, heriblandt også drager og lindorme og her er dybe huler ned til Undermørket., hvorfor her undertiden også ses både mørkelver, grådværge og værre væsener. I bjergene ligger gså det pas, der fører fra Pern og Norden til Thusk og Vesten.

Jontolo

Et dystert og frossent land dækket af mørke nåleskove og dybe søer. Nogle tror det er et sagnland, men det findes faktisk. Jontolo er berygtet for sine hekse.

Morgenstjerne Øerne

En øgruppe nordøst for Højriget. Da Tharidûn knækkede Norden flygtede Flan-folk hertil og grundlagde små kongeriger. Her levede de indtil Nordboerne begyndte at invadere øerne fra Nord. De har bidt sig fast i de nordlige øer og truer også de øvrige. Flan–folket kan dog ikke rigtig finde ud af at enes og byde de fremmede trods.

Nordland

Da Tharizdûn undertvang Nordens folk flygtede nordboerne, så langt væk de kunne komme. Nogle endte i De Tolv Riger i syd, andre flygtede til Nordens uvejsomme bjerge. Her slog de sig ned i små bygder omkring de dybe fjorde. I tidens løb er blevet talrige og har først og fremmest søgt lykken over havene. De har koliniseret en række øer som Thekla, Fåreøerne og Hjaltland og har invaderet de nordlige dele af Morgenstjerne Øerne. Også i Furyondy, i den nordlige del af Højriget, har mange nordboer søgt lykken.

De fleste nordboer lever omkring fjordene i Nordland og på øerne. En del lever dog også i Ulvedalenes skovland, men atter andre lever på det flade land i syd. Her ligger Rjuvik, der tjener som handelsplads for hele Nordland.

Pern

Dette er byen, hvor alt er tilladt. Bogstavelig talt – her er ingen forbud og kun den stærkeste overlever. Derfor er byen kaotisk og livsfarlig, men den er også tolerant og har tiltrukket flygtninge og lykkejægere fra nær og fjern. Her er dværge fra De Blå Bjerge, væringer fra Nordland, slavehandlere fra Thusk, lejesoldater fra Balduran, trolde fra Troldhøje, jætter fra Niflheim og meget andet. Alt kan fås i Pern, hvis man har pengene eller musklerne. Byen har ikke noget styre som sådan, men består af en række magtgrupperinger, som holder hinanden i skak, undertiden samarbejder og til andre tider fører indædte krige.

Skæbnesøen

Et ældgammelt kultsted, hvor de kloge koner dvæler. Stedet er fredhelligt, og både menneske, dværg og jætte respekterer det.

Troldelandene

I Troldhøje og på Troldheden dvæler meget troldtøj. Troldene kommer i mange afskygninger, fra de helt stupide tohovede bjergtrolde til snedige trolde og trolde som behersker teknisk snilde og trolddom. Området regeres af mægtige troldkonger, som undertiden organiserer plyndringstogter til menneskenes og dværgenes lande.

Tågedalene

En række skovklædte dale, som er beboet af mennesker, som er flygtet fra krig og farer. Her lever de i små samfund, som bønder og skovfolk, men har en stærk frihedstrang.