Tidslinje over Faerûns historie

Nedenstående tidslinje angiver årene efter Dallandets Tidsregning (DR). Der findes adskillige andre tidsregninger i Erythia. Heriblandt Mulhorands Tidsregning (KR), der er 5173 foran, Ninamehs (2573 år foran) og Oerdisk Tidsregning (der er 205 bagefter).

Før Tidernes begydelse

·Arda opstår som et svælg i verdensaltet.
·En række guddommelige og dæmoniske magter fanges i Arda. De mægtigste er urguderne Mahal, Eru, Eä, Akbar og Ptah
·Mahals sind formørkes og han bliver til Tharizdûn.
·Tharizdûn fælder Eru, Eä, Akbar og Ptah

Stjernernes Tid

·Stjernerne viser sig på himlen og indvarsler de unge guders komme
·Elverfolket fødes af Jolandes skød
·Ramor skaber jasirerne ved at blande sten og ild
·Rao lærer elverfolk og jasirer at tale
·Krigen under Stjernerne. Tharizdûn forsøger at knuse de unge guder.
·Mørkelverne kommer i edderkoppedæmonen Lolths vold.
·Gudernes råd. Ramor bindes som Solen, men nægter at rejse over himlen. For at lokke ham, tager Elathe skikkelse af Månen.

Månens Tid

·Urak smeder dværgenes syv fædre
·Ganesh lærer elv, jasir og dværg at skrive
·Krigen under Månen. Tharizdûn rejser sig igen og dræber Jolande.
·Under deres mægtige konge Ingwë bistår elverfolket de unge guder. Han indgår et forbund med dværgkongen Moradin.
·Mørkelverne kommer i edderkoppedæmonen Lolths vold.
·De Utalte Tårers Slag: De unge guder, elverfolket og dværgene står op imod Tharizdsûn. Netop som slaget synes tabt, slipper ildguden Ramor løs, og afgør kampen. Tharizdûn fordrives, men store dele af Abeir-Toril er ødelagt.
·Jolande genfødes som to væsener – Jolande og Habakuk.
·Rao, Elûne og deres slægt trækker sig tilbage til Ilmarin. Kun uskylden Nessa bliver i Abeir-Toril

Solens Tid

·Solen begynder sin bane over himlen, og tiden begynder.
·Menneskene vågner.
·En række reptil-imperier opstår: Sarianerne og barrachi.
– 31.000Stjerne falder fra himlen, og Dragehavet dannes,
-20000Elverfolket lærer at skabe mythaler. En række elverriger grundlægges. Højelverne grundlægger Arvandor i det østlige Erythia, gråelverne grundlægger Mallorn nord for Dragehavet.
·Elversmeden Elduin skaber de syv elversten omkring dette tidspunkt
-14000Dværgene grundlægger deres første store rige, Bhaerynden, under Shaar omkring dette tidspunkt.
-10800Jakif: Dværghelten Taark Shanat fra Bhaerynden grundlægger dværgriget Shanatar.
-9000Undermørket: Mørkelver invaderer dværgriget Bhaerynden, og det kommer til en lang blodig krig, før dværgene omsider får fordrevet fjenden.
-8350Jasirerne opbygger en civilisation i det, der i dag er Raurin-ørkenen i det sydlige Erythia.
-8137Undermørket: Gyldendværge grundlægger Shanatar i syd.
-7975Jasirernes hovedstad, Inupras, grundlægges. Riget er kendt som Imaskar, og jasirerne skaber mange fabelagtige magiske genstande.
-7800Jakif: Djinnierne ankommer med deres slaver fra Zakhara, og djinnien Calim grundlægger Calimport (Akbar).
-7600Undermørket: I Bhaerynden vækker dværgene “den navnløse rædsel”, og riget går under.
-6500Jakif: Krig mellem djinnierne og efreetierne i Memnon raser de næste firehundrede år.
-6422Jasirernes mægtige by Solon grundlægges i Raurinbjergene.
-6100Jakif: Elverfolket binder djinnier og efreeter og standser krigen, men den skaber Calimørkenen.
-6060Jakif: En alliance mellem mennesker og Shanatars dværge fordriver de sidste djinnier fra Jakif, og riget Coramshan grundlægges.
-5800Vilhon: Den store krigerkonge Jhaamdath skaber et rige, der er opkaldt efter ham.
-5400Keogh: Krig mellem dværgene i Shanatar og Coramshan vest for Keogh.
-5360Keogh: Dværgene i Shanatar besejrer kæmperne i Nedeheim.
-5300Keogh: Keoghs Første Æra begynder. Landet består af rigerne Mir og Coramshan. Begge er i bestandig krig med dværgene i Shanatar.
-5173Mulhorand: Kongebyen Ptah grundlægges, Mulhorands tidsregning begynder.
-5007Keogh: Mir og Coramshan bliver forenet. Dermed begynder Keoghs Anden Æra.
-4370En mystisk sot begynder at udslette jasirerne.
-4000Dværge, som har været slaver hos de såkaldte hjerneflænsere (illithid) bryder fri og grundlægger deres egne byer i Undermørket. De bliver fremefter kendt som Grådværge.
-3859Zûlk: Den civilisation, som bliver til Zûlk, begynder at udvikle sig i det nuværende Anauroch.
-3533Zûlk: Zûlk udvilkler sig til et mægtigt troldmandsrige, i krig med både elverfolk og dværge.
-2600Keogh: Keogh knuser dværgbyen Shanatar. Sydens dværge flygter og forskanser sig under jorden i Shanatar-dybet.

Sølvets Tid

-2573Unther: På Ramors bud grundlægger Ereth-Akbe Azus og begynder at samle Unther. Han bliver dets første konge.
-2244Xia: Den første jadekejser i Xia samler landet.
-2087Turmesh: Grundlægges. Landet ledes af præster, som tilbeder guden Enlil. De danner en alliance med Kemet.
-2000Tharizdûn bryder fri omkring dette tidspunkt. Han voldtager uskyldens gudinde, Nessa, som føder tvillingerne Imladrin og Paladin. Uskyldens død skaber mistro og nid overalt i Faerûn. Barbarerne på De Endeløse Stepper kommer i Tharizdûns magt.
-1900Keogh: Keoghs Tredje Æra begynder.
-1800Krigen om Elverstenene mellem højelver og dværge begynder, da elver fra Arvandor dræber dværgkongen Hlidgun for at få fat i elverstenen.
-1838Keogh: Den rosenrøde drage Ylveraasahlisar erobrer Keogh. Hun er forledt af Tharizdûn.
-1726Keogh: Keoghitter fælder Ylveraasahlisar og befrier deres land, men Tharizdûn korrumperer dem snart.
-1500Krigen om Elverstenene slutter. Hverken dværg eller elv har vundet. Dværgene mister elverstenen, da den gale Kong Hodir vandrer ud i ødemarken med den.
-1300Norden: Omkring dette tidspunkt samler Arnak Nordens stammer i et løst forenet kongerige kaldet Athanar. Han er i forbund med dværgene i De Blå Bjerge.
-1200Elverfolkets udvandring begynder omkring dette tidspunkt
-1076Mulhorand: Orkerne vågner under Gruumsh og angriber Kemet og Turmesh.
-1071Gudeslaget. Tharizdûn overrumpler og fordriver Ramors præster fra Unther.
-1050Mulhorand Bhaal myrder trolddomsguden Ganesh, men skæbnegudinden Sieme griber ind, og han genopstår. Kort efter fordrives Bhaal og hans kult fra Mulhorand.
-900Keogh: Keoghs Fjerde Æra begynder. Riget er mægtigere end nogensinde før. Officielt ærer det Ramor, men Tharizdûns håndlangere forgifter støt befolkningen sind.
-850Kemet: Wur invaderer Kemet, men slås tilbage af Ganesh og Kemets præster.
-600Kemet: Takhisis besejres og fordrives af vindfyrsterne fra Aaqa.
-554Kemet: Bhaal nedkalder Purpursygen over Kemet og Turmesh.
-450Kemet: Bhaal nedkalder Den Grå Død over Kemet og Turmesh.
-400Zûlk forgår i en magisk blodstorm og bliver til Zuladors ørken.
-351Vesten: Ærkeheksen Zola Fel myrdes i Wur og som hævn lægger en dæmonhorde landet øde.
-349Dragekysten: Troldmanden Saldrinar of the Seven Spells dræber dragen Kisonraathiisar, der regerer over Westgate, og han bliver byens første menneskelige konge.
-339Syden: Flygtninge fra Zûlk grundlægger det magiske land Aindra hinsides Runesøen.
-318Den Røde Regns Slag, hvor Mahdûn fordriver Ramor. Mange guder og utallige dødelige dør på begge sider. Efter slaget falder Calimshan helt i Mahdûns vold, men stammerne i det nuværende Tethyr og Monsalyar gør oprør.
-310Norden: Arnaks Gamle Rige knuses af Mahdûns horder.
-308Vesten: Bhaal nedkalder Den Krybende Syge over Kemet og Turmesh.
-286Dragekysten: Natkongen Orlak, en vampyr, tager magten i Westgate.
-255Vilhon: En tidsvandsbølge smadrer Jhaamdaths tolv byer. Overlevende flygter over Dragehavet til Impiltur og Wur.
-234Turmish: Krigerfyrsten Demthur-Ahn, som tjener Mahdûn underlægger sig hele Turmesh.
-226Kemet: Den gale røde drage Zaranthsintra hærger Kemet, men fældes af Paladin.
-200 Sværdkysten. Det der skal blive Candlekeep opføres på dette tidspunkt.
-114Mallorns fald.
-54Smaragdhavet: Pirater slår sig ned på Nelanther Øerne og grundlægger senere Lunarernes Imperium.
-5Keogh: Keogh bemægtiger sig atter Monsalyar. De oprørske stammer straffes på grusom vis.
0Hjertelandene: I det forgangne Mallorn indgår elverfolk og flygtninge fra Jhaamdath en alliance ved Pagtens Sten, og Dallandets Tidsregning (DR) begynder.
26Hjertelandene: Kongeriget Rauthyr grundlægges.
27Keogh: Keoghs Sjette Æra, Shûn-Imperiet, begynder. Det tjener Mahdûn, men overlever hans fald.
50Vilhon: Af ruinerne af Jhaamdath grundlægges nye byer som Iljak og Arrabar.
75Sværdkysten: Alaundo ankommer til Candlekeep (Year of Clinging Death)
139Vilhon: Chondath grundlægges på ruinerne af Jhaamdath.
205Østen: Oeriderne ankommer til Erythia under Kong Taran.
235Tharizdûns fald.

Jernets Tid

240Østen: Eldacar den Mørke grundlægger Bithynia, vestoeridernes mægtige kongerige, og grundlægger hovedstaden Meneloth.
250Norden: Halaster Sortkappe slår sig ned under bjerget ved det senere Pern.
256Norden: Nordboere fra Sværdkysten begynder at plyndre og invadere Vinterøererne.
257De Tolv Riger: Pirater tager magten i det meste af Dragekysten, som de næste tohundrede år er en piratrede.
260Troldmandskrigen bryder ud.
276Højriget: Anarion bygger sin kongsgård i Tara i Calantara, og lægger grunden til kongeriget Shanara.
329Zuladors ørken spreder sig fra omkring dette tidspunkt og opsluger mange omkringliggende bebyggelser. Flygtninge kommer til Marokin
331Højriget: Krig mellem Shanara og “Mændene fra Wog Mur”. Slutter med Shanaras sejr (DR371) og kongerigets grundlæggelse.
350Troldmandskrigen slutter.
356Rauthyr forsøger at ekspandere østpå, men standses af vestoeriderne i Bithynia. Fremover hersker der stor ufred mellem kongerne i Meneloth og Suzail.
360Højriget: Borgen Astranon anlægges på en ø i Sheldomar og vokser sig senere til byen Rel Astra.
376Shûn-Imperiet forsøger at ekspandere mod nordøst, men tvinges tilbage af vetsoeriderne i Bithynia.
379Borgerkrig i Shanara (slutter 390).
429Dragekysten: Mulsantir Illistine, en lejesoldat fra Chondath, dræber piratkongen i Westgate og tager selv tronen.
452Dragekysten: I Westgate besejres Kong Mulsantir af en Shoon troldmand kaldet Myntharan Mager.
457Vestoeriderne i Bithynia fordriver piraterne fra Attan og forvandler piratreden til byen Vespanon.
490Højriget: Hertugdømmet Valethor oprettes.
548Shûn-imperiet underlægger sig Medegias frie byer.
560Højriget: Pentharken – den store oeridiske lovsamling.
578Shanara besejrer Shûn-imperiet og opnår kontrollen med Medegia.
644Højriget: Dragekrigene mellem Oeridere og drager bryder ud (slutter 690). De Blå Troldmænd får officiel status i Højriget.
659Norden: Sølvermåne bliver en bastion, hvor arven fra Cormantor føres videre.
693Højriget/Calimshan: Shanara vrister Medegia og Monsalyar fra Keogh. Nederlaget fører til Shûn-imperiets fald. Riget opsplittes i en række mindre riger
747Månehavet: Zhentil Keep (Zhentilgard) opføres ved Månehavet. Det kommer snart i hænderne på skumle magter, og i DR753 opføres et tempel, som i virkeligheden er viet til Tharizdûn.
762Højriget: Ividor “Den Dødsløse” bliver konge i Shanara.
877Vilhon: Krig mellem Chondath og elverne i Chondalskoven.
884Mallorn: I De Syngende Piles slag udsletter de resterende elverfolk en hær af lejesoldater, der forsøger at invadere det gamle Mallorn.
Heksekongens Tid. En række mørke magter angriber Faerûns frie folk. Angrebene ledes af Heksekongen af Wyrd.
900Year of the Thirsty Sword. Den Store Sot rammer det østlige Faerûn og lægger byer og borge øde · Cormyr: Hekse og vætter invaderer Cormyr, som i årtier kæmper for sin overlevelse. Højriget: Lunarne fra Nelather Øerne begynder at hærge Faerûns kyster fra omkring dette tidspunkt. De står i ledtog med havheksen Cailecha. Vilhon: Borgerkrig i Chondath (slutter DR902). Anden Troldmandskrig bryder ud omkring dette tidspunkt. Norden: The Vault of Sages opføres i Sølvermåne.
902Year of Queen’s Tears. Vilhon: Borgerkrigen i Chondath ender. Chondath opgiver sine krav på Sembas bystater. Dragekulten skaber de første udøde drager.
906Year of Polugh. Dallandene: Skyggedal grundlægges.
913Year of Watching Raven. Sembia grundlægges af nybyggere fra Chondath under Ravnebanneret.
922Year of Spouting Fish. Vesten: Slaget ved Thazalhar i Thay. De røde troldmænd erlærer Thays uafhængighed fra Mulhorand. Andet Mulhorand-rige.
929Year of Flashing Eyes. Højriget: Bithynias fald. Valethor angribes af en stor troldehær. Valerians korstog (931-948). Ridderne af Malakittronen grundlægges. Vesten: Chessenta gør oprør mod Unther
931Korsfarerne besejrer heksekongens styrker nær Skotus. Rheimfall grundlægges.
933Højriget: Rel Astra i Calantara bliver en fri og uafhængig by.
934Year of Fell Wizardry. Højriget: Den sidste konge af Shanara dør, og riget går i opløsning. Vesten: Først Thay invasion af Rashemen.
940De Tolv Riger: Ridder Rheimgard besejrer en mægtig drage og befrier sit land.
948Højriget: Kong Valerians oeridiske korsfarere, sammen med allierede, besejrer Heksekongen af Wyrd.
Keogh: De Tolv Riger grundlægges.
950Anden Troldmandskrig slutter.
Keogh: Ridderne af Graten grundlægges.
Heksekongens Tid ender
1030Vesten: Zulkirerne, “De Røde Troldmænd”, gør sig til herrer over Thay.
1032Norden: Pern grundlægges, selv om der tidligere har været bebyggelser i området.
1074Højriget: En forenet flåde fra Rel Astra, Calantara og Højriget knuser Lunarerne i et stort søslag. Dermed ender deres hærgen langs Faerûns kyster.
1117Year of Twelverule. Chessenta: Opløses i bystater frem til 1154 DR.
1150Year of Scourge. Sværdkysten: Pestepidemi. Khelben Arunsun kommer til Waterdeep.
1164Year of Long Shadows. Dragehavet: Piraten Immurk den Uovervindelige plyndrer et handelsskib i Procampur og får fingre i Cormyrs krone. Dette bliver indledningen til en bølge af piratoverfald i Dragehavet.
1179Year of Stalking Satyr. Sværdkysten: Arunsuns Tårn angribes, men angrebet slås tilbage af Khelben, Elminster og troldmænd fra Waterdeep.
1180Year of Sinking Sails. Dragehavet: Sembia mister en flåde ved Piratøerne.
1194Year of Bloody Wave. Vesten: Thay forsøger at invadere Aglarond (Ixz), men besejres i Battle of the Singing Sands. Ny invasion i DR1197 slås også tilbage i Slaget ved Brokenheads.
1209Year of Blazing Banners. Dragehavet: Piraternes plydring bremses efter et stort slag ved Drageøen med Sembia, Impiltur og Cormyr.
1221Månehavet: Zhentilgard erobrer byen Voonlar og forsøger at invadere Dallandene.
1223Højriget. Hårdeste vinter i mands minde. Horder af trolde og kæmper trænger dybt ind i Højriget og belejrer Tamon, hvor de tilintetgøres. Kongeriget Furyondy oprettes.
1232Year of Weeping Wives. Dallandene: Archendale ødelægger Sessrendale.
1235Year of Black Horde. Sværdkysten: En enorm orkhorde angriber Sværdkysten, og Waterdeep belejres.
1237Year of Grotto. Vesten: Thesk og Aglarond allierer sig.
1241Year of Lost Lady. Syden: En adelsfrue fra Tethyr dræbes af orker, og til minde om hende dræbes orker over hele Syden.
1242Year of Yellow Rose. Damara: Den Gule Roses kloster. Turmish: Kæmpedragen Anaglathos ankommer til Turmish og foranstalter et kup.
1247Year of Purple Basilisk. Turmish: Anaglathos væltes og dræbes.
1260Year of Broken Blade. Cormyr: Borgerkrig i Cormyr. Aglarond: Halacar af Aglarond forgiftes og hans søster Ilione, der er lærer for Simbulen, tager tronen.
1261Year of Bright Dreams. Månehavet: Manshoon bliver medlem af Zhentilgards råd og grundlægger Zhentarim.
1280Year of Manticore. Vesten: Thay erobrer næsten Mulhorand, før de slås tilbage.
1306Year of Thunder. Månehavet: Mulmaster besejres af en alliance af andre byer. Cormyr: Vangerdahast grundlægger Krigstroldmændene.
1307Year of the Mace. Cormyr: Kong Azoun IV fødes.
1312Year of Griffon. Darkhold erobes af Zhentarim, da Manshoon dræber dets udøde dronning. Dragehavet: Teziir grundlægges.
1316Year of the Gulagoar. Dallandene: Zhentarim underlægger sig Teshendal.
1317Year of Wandering Wyrm. Stor pestepidemi omkring Dragehavet, der også kaldes Dragepesten.
1320Year of Watching Cold. Vesten: Simbul bliver dronning af Aglarond.
1321Year of Chains. Harperne reorganiseres. Twilight Hall grundlægges i Berdusk.
1323Year of Dreamwebs. Thay: Troldmænd fra Thay forsøger at påvirke andre gennem drømme, men planen forpurres.
1333Year of Striking Falcon. Amn: Handelskrig i Amn. De Seks Råd grundlægges, Amn forenes.
1336Year of Highmantle. Cormyr: Azoun IV bliver konge. Dallandene: Zhentarim erobrer Dolkedal. I de følgende år forsøger de uden held at undertvinge hele området.
1340Year of Lion. Dallandene: Slaget ved River Rising i Fjerdalen mellem styrker fra Sembia og Dragekulten.
1344Year of Moonfall. Mallorn: elverne begynder at forlade Mallorn.
1347Year of Bright Blade. Wyrd: Heksekongen Zhengyi kommer til magten. Tethyr: Alemander IV dør, og der udbryder borgerkrig.
1350Year of Morningstar. Dallandene: Elminster trækker sig tilbage til Skyggedalen.
1351Year of Crown. Sværdkysten: Pest i Baldurgard.
1352Cormyr: Borgerkrig i Cormyr
1353Year of Arch. Dragehavet: Night Masks bliver hemmelige herskere i Vespanon.
1355Year of Harp. Månehavet: Zhentilgard tager Citadel of the Raven som sit eget. Elvernes tilbagetrækning fra Mallorn når sit klimaks. Borgerkrig i Yulash, Zhentilgard og Hillsfar rykker tropper dertil.
1356Year of Worm. Dallandene: Lashan af Scardale forsøger uden held at tage kontrollen med Dallandene. Cormyr erobrer Tilverton. Drager over Dallandene og Månehavet. Syluné dør i Skyggedalen. Mithrilhallen generobres.
1357Prinsens År. Damara: Kong Virdin af Damara dræbes i kamp mod Heksekongen Zengyi. Mulhorand: Horuptep III (11 år) bliver frao i Mulhorand. Moander, gudddom for fordærv, bliver vækket fra sin magiske døs og forårsager megen ødelæggelse, for han atter fordrives.
1359Slangens År. Højriget: Højkong Ardelon forsvinder i Tusmørkesumpene. Damara: Heksekongen Zhengyi ødelægges, og Damara forenes under Gareth Dragebane. Vesten: Tuigan-horden samles under Yamun Khahan. Horden bekæmper Thay. Szass Tam forhandler med Horden og lader den passere Thay for at angribe Rashemen, hvor den besejres af heksene.
1360Year of the Turret. Vesten: Horden invaderer Faerûn. Korstog med Horden, og Kong Azoun IV dræber Yamun Khahan.
1367Year of the Shield. Tethyr: Krig i Tethyr.
1369Year of the Gauntlet. Tethyr: Krigen i Tethyr ender med kroningen af Dronning Zaranda og Kong Haedrak III. Dallandene: Randal Morn genvinder tronen i Dolkedal.
1370Year of the Tankard. Dallandene: Pest rammer Ardalen. Amn: Krig i det sydlige Amn. Månehavet: Fzoul Chembryl dræber Mansshoon og regerer Zhentilgard.
1371Year of the Unstrung Harp. Cormyr: En rød drage leder orkhorder og ødelægger meget af Cormyr. Dragen og Kong Azoun IV dræber hinanden i kamp. Mulhorand: Mulhorand invaderer Unther.