Tidslinje over Faerûns historie

Nedenstående tidslinje angiver årene efter Dallandets Tidsregning (DR). Der findes adskillige andre tidsregninger i Faerûn. Heriblandt Mulhorands Tidsregning (MR), der er 2235 år foran Dallandets.

Før Tidernes begydelse

·Arda opstår som et svælg i verdensaltet.
·En række guddommelige og dæmoniske magter fanges i Arda. De mægtigste er urguderne Mahal, Eru, Eä, Akbar og Ptah
·Mahals sind formørkes og han bliver til Tharizdûn
·Tharizdûn fælder Eru, Eä, Akbar og Ptah

Stjernernes Tid

·Stjernerne viser sig på himlen og indvarsler de unge guders komme
·Elverfolket fødes af Yolandes skød
·Ramor skaber jasirerne ved at blande sten og ild
·Rao lærer elverfolk og jasirer at tale
·Krigen under Stjernerne. Tharizdûn forsøger at knuse de unge guder. Tharizdûn.
·Mørkelverne kommer i edderkoppedæmonen Lolths vold.
·Gudernes råd. Ramor bindes som Solen, men nægter at rejse over himlen. For at lokke ham, tager Elathe skikkelse af Månen.

Månens Tid

·Urak smeder dværgenes syv fædre
·Oghma lærer elv, jasir og dværg at skrive
·Krigen under Månen. Tharizdûn rejser sig igen og dræber Yolande.
·Under deres mægtige konge Ingwë bistår elverfolket de unge guder. Han indgår et forbund med dværgkongen Moradin.
·Mørkelverne kommer i edderkoppedæmonen Lolths vold.
·De Utalte Tårers Slag: De unge guder, elverfolket og dværgene står op imod Tharizdûn. Netop som slaget synes tabt, slipper ildguden Ramor løs, og afgør kampen. Tharizdûn fordrives, men store dele af Faerûn er ødelagt.
·Yolande genfødes som Beory og Silvanus.
·Rao, Elûne og deres slægt trækker sig tilbage til Ilmarin. Kun uskylden Nessa bliver i Faerûn.

Solens Tid

·Solen begynder sin bane over himlen.
·Menneskene vågner.
-20000Elverfolket lærer at skabe mythaler. En række elverriger grundlægges. Højelverne grundlægger Arvandor i det østlige Faerûn, gråelverne grundlægger Cormanthor nord for Dragehavet.
·Elversmeden Elduin skaber de syv elversten omkring dette tidspunkt
-14000Dværgene grundlægger deres første store rige, Bhaerynden, under Shaar omkring dette tidspunkt.
-10800Calimshan: Dværghelten Taark Shanat fra Bhaerynden grundlægger dværgriget Shanatar.
-9000Undermørket: Mørkelver invaderer dværgriget Bhaerynden, og det kommer til en lang blodig krig, før dværgene omsider får fordrevet fjenden.
-8350Jasirerne opbygger en civilisation i det , der i dag er Raurin-ørkenen i det sydvestlige Faerûn.
-8137Undermørket: Gyldendværge grundlægger Shanatar i syd.
-7975Jasirernes hovedstad, Inupras, grundlægges. Riget er kendt som Imaskar, og jasirerne skaber mange fabelagtige magiske genstande.
-7800Calimshan: Djinnierne ankommer med deres slaver fra Zakhara, og djinnien Calim grundlægger Calimport (Akbar).
-7600Undermørket: I Bhaerynden vækker dværgene “den navnløse rædsel”, og riget går under.
-6500Calimshan: Krig mellem djinnierne i Calimport og efreetierne i Memnon raser de næste firehundrede år.
-6422Jasirernes mægtige by Solon grundlægges i Raurinbjergene.
-6100Calimshan: Elverfolket binder djinnier og efreeter og standser krigen, men den skaber Calimørkenen.
-6060Calimshan: En alliance mellem mennesker og Shanatars dværge fordriver de sidste djinnier fra Calimshan, og riget Coramshan grundlægges.
-5800Vilhon: Den store krigerkonge Jhaamdath skaber et rige, der er opkaldt efter ham.
-5400Calimshan: Krig mellem dværgene i Shanatar og Coramshan vest for Calimshan.
-5360Calimshan: Dværgene i Shanatar besejrer kæmperne i Nedeheim.
-5300Calimshan: Calimshans Første Æra begynder. Landet består af rigerne Mir og Coramshan. Begge er i bestandig krig med dværgene i Shanatar.
-5007Calimshan: Mir og Coramshan bliver forenet. Dermed begynder Calimshans Anden Æra.
-4370En mystisk sot begynder at udslette jasirerne.
-4000Dværge, som har været slaver hos de såkaldte hjerneflænsere (illithid) bryder fri og grundlægger deres egne byer i Undermørket. De bliver fremefter kendt som Grådværge.
-3859Zûlk: Den civilisation, som bliver til Zûlk, begynder at udvikle sig i det nuværende Anauroch.
-3533Zûlk: Zûlk udvilkler sig til et mægtigt troldmandsrige, i krig med både elverfolk og dværge.
-2600Calimshan: Calimshan knuser dværgbyen Shanatar. Sydens dværge flygter og forskanser sig under jorden i Shanatar-dybet.

Sølvets Tid

-2135Mulhorand: Kongebyen Ptah grundlægges. Mulhorands tidsregning begynder
-2087Unther: Unther grundlægges. Landet ledes af præster, som tilbeder guden Enlil.
-2000Tharizdûn bryder fri omkring dette tidspunkt. Han voldtager uskyldens gudinde, Nessa, som føder tvillingerne Hextor og Heironeous. Uskyldens død skaber mistro og nid overalt i Faerûn. Barbarerne i Drakor kommer i Tharizdûns magt.
-1900Calimshan: Calimshans Tredje Æra begynder. Det omfatter Coramshan, Mir, Tethyr, and Iltkazar.
-1800Krigen om Elverstenene mellem højelver og dværge begynder, da elver fra Arvandor dræber dværgkongen Hlidgun for at få fat i elverstenen.
-1838Calishan: Den rosenrøde drage Ylveraasahlisar erobrer Calimshan. Hun er forledt af Tharizdûn.
-1726Calimshan: Calishitter fælder Ylveraasahlisar og befrier deres land, men Tharizdûn korrumperer dem snart.
-1500Krigen om Elverstenene slutter. Hverken dværg eller elv har vundet. Dværgene mister elverstenen, da den gale Kong Hodir vandrer ud i ødemarken med den.
-1300Norden: Omkring dette tidspunkt samler Arnak Nordens stammer i et løst forenet kongerige kaldet Athanar. Han er i forbund med dværgene i De Blå Bjerge.
-1200Elverfolkets udvandring begynder omkring dette tidspunkt
-1076Mulhorand: Orkerne vågner under Gruumsh og angriber Mulhorand og Unther.
-1071Gudeslaget. Tharizûn overrumpler og fordriver Ramors templer.
-1050Mulhorand: Bhaal myrder trolddomsguden Gilean, men skæbnegudinden Istus griber ind, og han genopstår. Kort efter fordrives Bhaal og hans kult fra Mulhorand.
-900Calimshan: Calimshans Fjerde Æra begynder. Riget er mægtigere end nogensinde før. Officielt ærer det Ramor, men Tharizdüns håndlangere forgifter støt calishitternes sind.
-850Mulhorand: Narfell invaderer Mulhorand, men slås tilbage af Gilean og Ramors præster.
-600Mulhorand: Takhisis besejres og fordrives af vindfyrtserne fra Aaqa.
-554Mulhorand: Bhaal nedkalder Purpursygen over Mulhorand og Unthar.
-450Mulhorand: Bhaal nedkalder Den Grå Død over Mulhorand og Unthar.
-400Zûlk forgår i en magisk blomstorm og bliver til Anaurochs ørken.
-351Vesten: Ærkeheksen Zola Fel myrdes i Narfell og som hævn lægger en dæmonhorde landet øde.
-339Syden: Flygtninge fra Zûlk grundlægger det magiske land Halruaa i den sydligste del af Faerûn.
-318Den Røde Regns Slag, hvor Tharizdûn fordriver Ramor. Mange guder og utallige dødelige dør på begge sider. Efter slaget falder Calimshan helt i Tharizdûns vold, men stammerne i det nuværende Tethyr og Monsalyar gør oprør.
-310Norden: Arnaks Gamle Rige knuses af Tharizdûns horder.
-308Vesten: Bhaal nedkalder Den Krybende Syge over Mulhorand og Unthar.
-255Vilhon: En tidsvandsbølge smadrer Jhaamdaths tolv byer. Overlevende flygter over Dragehavet til Impiltur og Wur.
-234Turmish: Krigerfyrsten Demthur-Ahn, som tjener Tharizdûn, underlægger sig hele Turmish.
-226Mulhorand: Den gale røde drage Zaranthsintra hærger Mulhorand, men fældes af Heironeous.
-114Cormanthors fald.
-54Smaragdhavet: Pirater slår sig ned på Nelanther Øerne og grundlægger senere Lunarernes Imperium.
-5Calimshan: Calimshan bemægtiger sig atter Tethyr. De oprørske stammer straffes på grusom vis.
0Hjertelandene: I det forgangne Cormanthor indgår elverfolk og flygtninge fra Jhaamdath en alliance ved Pagtens Sten, og Dallandets Tidsregning (DR) begynder.
26Hjertelandene: Kongeriget Rauthyr grundlægges.
27Calimshan: Calimshans Sjette Æra, Shoon-Imperiet, begynder. Det tjener Tharizdûn, men overlever hans fald.
50Vilhon: Af ruinerne af Jhaamdath grundlægges nye byer som Iljak og Arrabar.
139Vilhon: Chondath grunlægges på ruinerne af Jhaamdath.
205Østen: Oeriderne ankommer til Faerûn under Kong Taran.
235Tharizdûns fald.

Jernets Tid

240Østen: Eldacar den Mørke grundlægger Bithynia, vestoeridernes mægtige kongerige, og grundlægger hovedstaden Meneloth.
250Norden: Halaster Sortkappe slår sig ned under bjerget ved det senere Waterdeep (Pern).
256Norden: Nordboere fra Sværdkysten begynder at plyndre og invadere Moonshae Øerne.
257De Tolv Riger: Pirater tager magten i det meste af Attan, som de næste tohundrede år er en piratrede.
260Troldmandskrigen bryder ud.
276Højriget: Anarion bygger sin kongsgård i Tara i Calantara, og lægger grunden til kongeriget Shanara.
329Anaurochs ørken spreder sig fra omkring dette tidspunkt og opsluger mange omkringliggende bebyggelser. Flygtninge bosætter sig nord for Månehavet og i Dallandene.
331Højriget: Krig mellem Shanara og “Mændene fra Wog Mur”. Slutter med Shanaras sejr (DR371) og kongerigets grundlæggelse.
350Troldmandskrigen slutter.
356Rauthyr forsøger at ekspandere østpå, men standses af vestoeriderne i Bithynia. Fremover hersker der stor ufred mellem kongerne i Meneloth og Suzail.
360Højriget: Borgen Astranon anlægges på en ø i Sheldomar og vokser sig senere til byen Rel Astra.
376Shoon-Imperiet forsøger at ekspandere mod nordvest, men tvinges tilbage af vetsoeriderne i Bithynia · Prins Azoun af Raythyr grundlægger Stridsmagerne.
379Borgerkrig i Shanara (slutter 390).
457Vestoeriderne i Bithynia fordriver piraterne fra Westgate og bliver overherrer i byen, som kaldes Vespanon.
490Højriget: Hertugdømmet Valethor oprettes.
548Shoon-imperiet underlægger sig Medegias frie byer.
560Højriget: Pentharken – den store oeridiske lovsamling.
578Shanara besejrer Shoon-imperiet og opnår kontrollen med Medegia.
644Højriget: Dragekrigene mellem Oeridere og drager bryder ud (slutter 690). De Blå Troldmænd får officiel status i Højriget.
659Norden: Sølvermåne bliver en bastion, hvor arven fra Cormantor føres videre.
693Højriget/Calimshan: Shanara vrister Medegia og Monsalyar fra Calimshan. Nederlaget fører til Shoon-imperiets fald. Riget opslittes i Calimhan, Amn og Tethyr (Ulek).
747Månehavet: Zhentil Keep (Zhentilgard) opføres ved Månehavet. Det kommer snart i hænderne på skumle magter, og i DR753 opføres et tempel, som i virkeligheden er viet til Tharizdûn.
762Højriget: Ividor “Den Dødsløse” bliver konge i Shanara.
877Vilhon: Krig mellem Chondath og elverne i Chondalskoven.
884I De Syngende Piles slag udsletter de resterende elverfolk en hær af lejesoldater, der forsøger at invadere det gamle Cormanthor.
Heksekongens Tid. En række mørke magter angriber Faerûns frie folk. Angrebene ledes af Heksekongen af Wyrd (Damara).
900Den Store Sot rammer det østlige Faerûn og lægger byer og borge øde · Rauthyr: Hekse og vætter invaderer Rauthyr, som i årtier kæmper for sin overlevelse. Højriget: Lunarne fra Nelather Øerne begynder at hærge Faerûns kyster fra omkring dette tidspunkt. De står i ledtog med havheksen Umberlee. Vilhon: Borgerkrig i Chondath (slutter DR902). Anden Troldmandskrig bryder ud omkring dette tidspunkt.
906Dallandene: Skyggedal grundlægges i Dallandene
913Sembia grundlægges af nybyggere fra Chondath.
929Højriget: Bithynias fald. Valethor angribes af en stor troldehær. Valerians korstog (931-948). Ridderne af Malakittronen grundlægges.
931Korsfarerne besejrer heksekongens styrker nær Skotus. Rheimfall grundlægges.
933Højriget: Rel Astra i Calantara bliver en fri og uafhængig by.
934Højriget: Den sidste konge af Shanara dør, og riget går i opløsning.
940De Tolv Riger: Ridder Rheimgard besejrer en mægtig drage og befrier sit land.
948Højriget: Kong Valerians oeridiske korsfarere, sammen med styrker fra Rauthyr og Dallandene, besejrer Heksekongen af Wyrd.
Tolv Riger: De Tolv Riger grundlægges.
950Anden Troldmandskrig slutter.
Tolv Riger: Ridderne af Graten grundlægges.
Heksekongens Tid ender
1030Vesten: Zulkirerne, “De Røde Troldmænd”, gør sig til herrer over Thay.
1032Norden: Waterdeep (Pern) grundlægges, selv om der tidligere har været bebyggelser i området.
1074Højriget: En forenet flåde fra Rel Astra, Calantara og Højriget knuser Lunarerne i et stort søslag. Dermed ender deres hærgen langs Faerûns kyster.
1194Vesten: Thay forsøger uden held at invadere Aglarond (Ixz). Ny invasion i DR1197 slås også tilbage.
1221Månehavet: Zhentilgard erobrer byen Voonlar og forsøger at invadere Dallandene.
1223Vinterstormen. Hårdeste vinter i mands minde. Horder af trolde og kæmper trænger dybt ind i Højriget og belejrer Tamon, hvor de tilintetgøres. Kongeriget Furyondy oprettes.
1260Rauthyr: Borgerkrig i Rauthyr.
1336Dallandene: Zhentilgard erobrer Dolkedal i Dallandene. I de følgende år forsøger de uden held at undertvinge hele området.
1352Rauthyr: Borgerkrig i Rauthyr.
1359Det nuværende år. Højriget: Højkong Ardelon forsvinder i Tusmørkesumpene.