Vest for Norden bjerge ligger Vesterled, den vestligste del af Erygion. Det er skumle lande, fyldt med mange lede væsener, slavehandlere og krigsherrer. Folkene her er både slavehandlere og selv ofre for slavehandlere. Mange mørke magter tilbedes her.

Benmarsken

En sump beboet af vilde barbarer, som dyrker afskyelige guder. De ligger i fast krig med ordensridderne i Graten, og tager hver sommer på togt ind i deres land.

De Tusinde Øjnes Skov

En dyster og uheldsvanger skov, fyldt med mørke steder og alskens uhyrer.

De Dødes Land

Et uhyggelig sumpland i den vestlige del af Vesterled. Efter sigende er der her porte til Underverdenen. Det er dog særdeles farligt at drage herhen.

Halad

Store græsklædte sletter beboet af rytterbarbarer, kentaurer, wemicker og mange andre folk. Skønt her er handelspladser, er her ingen byer af betydning. Rigel på Vesterleds sydlige kyst, er en handelsplads anlagt af folkene i Attans frie byer.

Folkene i Halad er dystre, men de er indædte fjender af krigsherrerne i Nord, af slaveherrerne i Thusk og heksene i Ixz. Derfor kan man også forhandle med dem.

På disse sletter ligger også ruinerne af Rhûmin, hvor Valerians korsfarere holdt stand mod heksekongens styrker og vandt en afgørende sejr.

Ixz

Navnet på en stor fortryllet nåleskov i den vestlige del af Vesterled, men ikke mindst navnet på en gammel trolddomsskole, der ligger der. Troldmændene i Ixz gjorde det meget i sort magi, og skolen blev ødelagt af Valerians korsfarere. Rygter vil vide, at den er genopstået.

Jernhøje

I disse bjerge lever dværge, som tilhører andre klaner end dværgene i De Blå Bjerge. De omgås i langt højere grad mennesker og er langt mere krigeriske. De er ofte draget i krig mod fjender, og tjener undertiden også som lejesoldater.

Krigsherrerne

Vesterled er kampplads for en lang række stridende krigsherrer. De er konstant i krig, og lever i høj grad af at drage på slavetogter til naboernes lande. De indgår også i skiftende alliancer med slavehandlerne i Thusk, som er den økonomisk stærkeste magt i området.

De stærkeste krigsherrer er: Aizilag, Bolt, Born, Kasilon, Nerm, Selis, Skullor, Tribinje og Ulrayn.

Mallorn

Resterne af den gamle skov, hvor nogle få medlemmer af det smukke folk endnu lever livet efter deres gamle skikke. Det betyder døden for andre folk at betræde denne skov – hvad enten man er menneske, dværg eller trold.

Marokin

Et rigt land med travle handelsbyer mellem Dragehavet og Karpsøen.. Den vigtigste handelsmagt i området, som forbinder landene i øst (Attan og Bramante) med Vesten (Aindra, Gar, Nadrak og Kemet). Består af otte rige bystater med Bezantyr som den centrale og rigeste. Her holder de store købmænd til, men det er også tyvenes og spionernes by. Byen Nâsh er kendt for de skatte i form af uhyrer og planter den henter ud af De Sorte Jungler, mens Norpros, Vendramina og især Mina er portene til østen, hvor især er travle sejlruter til Attan. Baldurab er centrum for handlen mod nord og ekspeditioner ind i Zûlador og andre steder.

Thusk

Et grumt rige regeret af halvdæmoner, der hovedsagelig ernærer sig ved slavehandel. Slavehandlere fra Thusk handler med Pern og med Vesten. Normalt skaffer de ikke slaverne selv, men undertiden hyrer de andre folk til at foretage slaveekspeditioner.